Nyheter från Power Electrification Summit

Epiroc: “Därför satsar vi på elektrifiering av gruvdrift världen över”

För Epiroc, ledande leverantör till gruvindustrin, är elektrifiering vägen framåt. Och perspektivet är globalt: – Redan idag har vi ett brett erbjudande av elektrifierade helhetslösningar under jord. 2025 kan vi erbjuda hela vårt sortiment i utsläppsfria versioner, säger Sami Niiranen chef för Epiroc Underground och keynote speaker på Power Electrification Summit. Energiomställningen har en vä...
Taggar
Okategoriserade

Investerare om den nya flexibla kärnkraften: “Klart intressant”

Storsatsande Walerud Ventures går in i tidiga miljöteknikbolag, men håller också ett öga på utvecklingen på kärnkraftssidan. – Flexibel kärnkraft med små reaktorer känns klart intressant, säger Caroline Walerud, som medverkar på Power Electrification Summit. Hur attraherar vi investerare? är frågan som ställs i en paneldiskussion på Power Electrification Summit 9 maj, där Caroline Walerud medv...
Taggar
Okategoriserade

Göteborg Energi: “Planprocesserna måste bli mycket snabbare”

Att öka elproduktionen är en sak. Att se till att elen verkligen når fram till kunderna är en annan och nog så knivig uppgift. – Vi måste anlägga mottagningsstationer med högre kapacitet och byta kablar och transformatorer i en aldrig tidigare skådad takt, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät. I urbana miljöer räcker inte mer el för att lösa elektrifieringens utmaningar. Den ökade ka...
Taggar
Okategoriserade

Scania om framtidsmålet: “Vi ska inte sälja en lastbil, utan en lösning”

Priset på lastbilen är inte alltid viktigast vid en försäljning. – Nästa fråga blir: var kan jag ladda? Det måste vi också ha ett svar på, säger Emilia Käck, public affairs manager på Scania Group, som medverkar på Power Electrification Summit. Hur attraherar vi kunderna att välja 100% fossilfritt? är frågan som ställs vid en paneldiskussion på Power Electrification Summit 9 maj. Strategikonfer...
Taggar
Okategoriserade

En revolution för energibranschen

Resultatet av att vi under 1900-talet använde fossila bränslen för att producera el blev el som var dyrare än bränslet. Detta ändras nu tack vare fossilfri elproduktion där elen blir billigare än oljan, och dessutom kommer vi kunna producera bränsle av el. “Det kan ge Sverige ett industriellt försteg gentemot andra länder”, säger Tomas Kåberger. Tomas har vigt hela sitt yrkesliv åt energifråga...
Taggar
Okategoriserade

EIT InnoEnergy: hur man framgångsrikt attraherar investerare

Att känna till sin bransch, ha trovärdighet och ha starka finansiella och industriella aktörer på sitt lag. Det är tre av de viktigaste faktorerna för hur man framgångsrikt attraherar investerare inom el- och kraftbranschen, enligt Bo Normark, industristrateg på EIT InnoEnergy. Sagan om Northvolts framgång är ett exempel på detta. – Vi har gjort enorma framsteg på bara fem år, men det innebär ...
Taggar
Nyhet Okategoriserade

Vikten av balans i elektrifieringsstrategin

Peter Lindgren är Elektrifieringsstrateg på Göteborg Stad där han jobbar med att driva olika elektrifieringsprojekt inom trafiken, bland annat ElectriCity. “I Göteborg står vi inför att elektrifiera så mycket som någonsin varit möjligt”, säger Peter. På Power Electrification Summit deltar han i en paneldebatt om entreprenörskapet och energiomställning inom just bebyggelse, städer och mobilitet. ...
Taggar
Okategoriserade

”Nu måste vi ta stora beslut i en osäker tid”

Vi befinner oss just nu i en situation vi aldrig tidigare skådat. I en enorm samhällstransformation och postpandemisk era står vi inför utmaningar som skapar otrygghet. Ett tillstånd som enligt Karin Bodén på Jämtkraft ställer krav på såväl privat som offentlig sektor. ”I sådana här tider är det viktigt att vara strategisk men det blir också extra svårt. Utmaningen för branschen blir att vi måste ...
Taggar
Okategoriserade

Tema 2023: Entreprenörskap driver energiomställningen – men vad är receptet för framgång?

Vi befinner oss i en energiomställning olik någon vi befunnit oss i förut. I Sverige pågår en gemensam kraftsamling från alla samhällsområden för att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle - utan att tappa vår ledande position som industri- och exportnation. Enorma konkurrensfördelar väntar de företag som lyckas. Vad behöver en entreprenörsdriven energiomställning för att lyckas? När be...
Taggar
Okategoriserade

Efter Power Electrification Summit: “Sverige kan ta en global ledarroll”

Energiomställningen går i rasande fart. Och samsynen kring vad som behöver göras är bredare än någonsin. De slutsatserna kan dras från årets Power Electrification Summit. Flera medverkande menade att Sverige nu har stora möjligheter att ta den globala ledarpositionen. Tisdag 3 maj arrangerades Power Electrification Summit på Svenska Mässan, med deltagare från en mängd företag och organisationer...
Taggar
Nyhet Okategoriserade

“För att lyckas måste vi ha ett förhållningssätt som är människocentrerat”

Brian Motherway är Keynote Speaker på årets Power Electrification Summit. Ett evenemang han själv ser mycket fram emot: “Jag blev väldigt glad när jag hörde om fokuset för evenemanget. Den här typen av breda perspektiv på teknologi och samhället är det vi behöver för att strategiskt lyckas med energiomställningen”. I sin roll som Head of Energy Efficiency på IEA (International Energy Agency) jobba...
Taggar
Okategoriserade

Elektrifieringskommissionen: “Vi måste samverka för att nå målen”

Transportsektorn är inne i en intensiv elektrifieringsfas. – Men ska vi nå klimatmålen och etablera en ändamålsenlig laddinfrastruktur är det viktigt att samverka tvärsektoriellt, inte bara se till sitt eget stuprör. Det säger Martina Wikström vid Elektrifieringskommissionens kansli, som håller ett fördjupningsseminarium på Power Electrification Summit. Transporterna, som står för en tredjedel...
Taggar
Okategoriserade

”Det behövs statliga investeringar för att öka takten i energiomställningen”

Lisa Nåbo, ordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), deltar på årets Power Electrification Summit för att diskutera konsekvenserna vi börjat se gällande omställningen och den nya tekniken i form av häftiga prissvängningar, trängsel i elnäten med mera. När vi frågar Lisa om hon tror att tekniken kommer lösa energiomställningen eller om samhället måste rätta in sig svarar hon...
Taggar
Okategoriserade

Moderata Ungdomsförbundet satsar på en grön politik med framtidstro

Matilda Ekeblad, ordförande i Moderata Ungdomsförbundet kommer att delta i ett panelsamtal. I panelen kommer de bland annat att diskutera hur vi kan få människor att vilja delta i energiomställningen trots de konsekvenser som vi börjat se att omställningen medför som exempelvis den nya tekniken med de häftiga prissvängningarna, effekttaxorna och trängseln i elnäten. Årets tema på strategikonfer...
Taggar
Okategoriserade

Vi är beroende av teknikutveckling för att lösa framtidens utmaningar

 Lina Håkansdotter, VP och Head of Public Affairs på H2 Green Steel kommer att delta i konferensen Power Electrification Summit den 3 maj och berätta om goda exempel. Lina tror att den nya tekniken kommer medföra nya möjligheter för samhällets alla aktörer.   Temat i år är ”Löser tekniken energiomställningen eller måste samhället rätta in sig” och för Lina är det inte antingen eller utan både o...
Taggar
Okategoriserade