Göteborg Energi: "Planprocesserna måste bli mycket snabbare"

Att öka elproduktionen är en sak. Att se till att elen verkligen når fram till kunderna är en annan och nog så knivig uppgift.
– Vi måste anlägga mottagningsstationer med högre kapacitet och byta kablar och transformatorer i en aldrig tidigare skådad takt, säger Lars Edström, VD för Göteborg Energi Nät.

I urbana miljöer räcker inte mer el för att lösa elektrifieringens utmaningar. Den ökade kapaciteten måste också kunna överföras till kunderna.

Paneldebatten Entreprenörskapet och energiomställningen inom bebyggelse, städer och mobilitet på Power Electrification Summit 9 maj sätter städernas enorma utmaningar i fokus. Lars Edström är en av deltagarna:
– Till 2032 ökar effektbehovet i Göteborg med ett helt nytt Malmö. Det innebär att vi måste bygga infrastruktur på ett sätt som aldrig tidigare gjorts.

Ska bygga motorvägar

Han låter historiska siffror åskådliggöra omfattningen av vad som krävs:
– Idag har Göteborg ett effektbehov av max 850 MWh. Det har tagit oss 140 år att komma hit. Och nu ska vi öka med 550 MWh på tio år. Tidigare planerade vi för en fördelningsstation som levererar 10 000 volt till nätet. Idag planerar vi för en kanske tio gånger större mottagningsstation med avsevärt högre spänning, 130 000 volt.

Under lång tid har en ny mottagningsstation byggts ungefär vart tionde år i Göteborg. Fram till 2030 planeras en ny mottagningsstation varje år.
– Man kan likna det vid att vi byggde riksvägar, nu ska vi bygga motorvägar, säger Lars.

Utrymmeskrävande, alltså. Det gäller att hitta områden i stadsmiljön där stationerna inte sticker ut.
– En fördel är att de idag är mer kompakta och byggs med väggar och tak. På så sätt smälter de lättare in än staketomgärdade fält med elutrustning. Samtidigt ska det gå in 30, 40 kablar till stationen så vi måste ha gott om utrymme runt omkring.

Tempot måste öka

Men utbyggnaden handlar inte bara om plats, utan lika mycket om tid.
– Förr fanns det gott om tid för planprocessen. Att vi nu måste bygga en större station varje år, mot hittills vart tionde år, innebär att tempot måste öka.

Göteborg Energi har alltid velat vara med tidigt i planprocesser, hävdar Lars.
– Skillnaden nu är att vi måste vara med precis från början. Alla parter som är med i en planprocess för ett stadsområde måste förstå att behovet av utrustning för energiförsörjning är mycket större än tidigare.

Han tar laddning av elbilar som exempel.
– Det ökar kanske effektbehovet med fem gånger för en lägenhetsfastighet. Infrastrukturen är sällan dimensionerad för det. Kablar och transformatorer måste bytas. Vi behöver gräva, mycket utrustning finns under mark.

Vill få in entreprenörstänk

Han efterlyser en mer entreprenöriell syn på planprocesserna framöver.
– Många parter i en traditionell planprocess är förvaltande, de är kostnads- och resursstyrda. De söker alltid lägsta risk och lägsta kostnad.
De ledorden håller inte längre, menar han:
– Behovet i framtiden är något helt annat. De befintliga modellerna och processerna vad gäller ansvar och tidsplaner kommer inte att fungera. Vi måste få in större flexibilitet i processen. På olika beslutande nivåer behöver man inse att man inte hinner planera allt i detalj.

På Power Electrification Summit, som pågår parallellt med Elfack, möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger kring framtidens cirkulära energisamhälle.

Läs mer om PES 2023 »  Boka biljett »