The knowledge sphere for shared insight, innovation and transformation

FRAMTIDENS CIRKULÄRA ENERGISAMHÄLLE

Vi befinner oss i en energiomställning olik någon vi befunnit oss i förut. I Sverige pågår en gemensam kraftsamling från alla samhällsområden för att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle – utan att tappa vår ledande position som industri- och exportnation.

När behovet av snabb utveckling gör sig påmint finner vi allt som oftast industrin och entreprenörerna i täten. På Power Electrification Summit kokar vi därför ner de viktigaste frågorna och kraftsamlar för att svara på vad en entreprenörsdriven energiomställning behöver för att lyckas.

Power Electrification Summit

Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikterKonferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik.
I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag.

Vision

To be the knowledge sphere for decision makers on future energy

Mission

To accelerate our transition to circular energy

Löfte

Power Electrification Summit - Strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill få mer information om Power Electrification Summit?