Pressreleaser & Nyheter

Epiroc: “Därför satsar vi på elektrifiering av gruvdrift världen över”

För Epiroc, ledande leverantör till gruvindustrin, är elektrifiering vägen framåt. Och perspektivet är globalt: – Redan idag har vi ett brett erbjudande av elektrifierade helhetslösnin...

Investerare om den nya flexibla kärnkraften: “Klart intressant”

Storsatsande Walerud Ventures går in i tidiga miljöteknikbolag, men håller också ett öga på utvecklingen på kärnkraftssidan. – Flexibel kärnkraft med ...

Göteborg Energi: “Planprocesserna måste bli mycket snabbare”

Att öka elproduktionen är en sak. Att se till att elen verkligen når fram till kunderna är en annan och nog så knivig uppgift. – Vi måste anlägga mottagningsstationer med hö...

Scania om framtidsmålet: “Vi ska inte sälja en lastbil, utan en lösning”

Priset på lastbilen är inte alltid viktigast vid en försäljning. – Nästa fråga blir: var kan jag ladda? Det måste vi också ha ett svar på, säger Emilia Käck, public affairs manager på Sc...

En revolution för energibranschen

Resultatet av att vi under 1900-talet använde fossila bränslen för att producera el blev el som var dyrare än bränslet. Detta ändras nu tack vare fossilfri elproduktion där elen blir billigare än oljan, och dessutom k...

EIT InnoEnergy: hur man framgångsrikt attraherar investerare

Att känna till sin bransch, ha trovärdighet och ha starka finansiella och industriella aktörer på sitt lag. Det är tre av de viktigaste faktorerna för hur man framgångsrikt attraherar investerare inom el- ...

Vikten av balans i elektrifieringsstrategin

Peter Lindgren är Elektrifieringsstrateg på Göteborg Stad där han jobbar med att driva olika elektrifieringsprojekt inom trafiken, bland annat ElectriCity. “I Göteborg står vi inför at...

”Nu måste vi ta stora beslut i en osäker tid”

Vi befinner oss just nu i en situation vi aldrig tidigare skådat. I en enorm samhällstransformation och postpandemisk era står vi inför utmaningar som skapar otrygghet. Ett tillstånd som enligt Karin Bodén på...

Tema 2023: Entreprenörskap driver energiomställningen – men vad är receptet för framgång?

Vi befinner oss i en energiomställning olik någon vi befunnit oss i förut. I Sverige pågår en gemensam kraftsamling från alla samhällsområden för att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle - utan att ta...

Efter Power Electrification Summit: “Sverige kan ta en global ledarroll”

Energiomställningen går i rasande fart. Och samsynen kring vad som behöver göras är bredare än någonsin. De slutsatserna kan dras från årets Power Electrification Summit. Flera medverkande menade att Sverige nu ...

Pressinbjudan till Power Electrification Summit – Löser tekniken energiomställningen eller måste samhället rätta in sig?

Media hälsas välkomna att ackreditera sig till Power Electrification Summit, en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisammhälle. Sverige kraftsamlar för att bli värld...

“För att lyckas måste vi ha ett förhållningssätt som är människocentrerat”

Brian Motherway är Keynote Speaker på årets Power Electrification Summit. Ett evenemang han själv ser mycket fram emot: “Jag blev väldigt glad när jag hörde om fokuset för evenemanget. Den här typen av breda ...

Elektrifieringskommissionen: “Vi måste samverka för att nå målen”

Transportsektorn är inne i en intensiv elektrifieringsfas. – Men ska vi nå klimatmålen och etablera en ändamålsenlig laddinfrastruktur är det viktigt att samverka tvärsektoriellt, inte bara se ...

”Det behövs statliga investeringar för att öka takten i energiomställningen”

Lisa Nåbo, ordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), deltar på årets Power Electrification Summit för att diskutera konsekvenserna vi börjat se gällande omställningen och den nya tekniken i form av...

Moderata Ungdomsförbundet satsar på en grön politik med framtidstro

Matilda Ekeblad, ordförande i Moderata Ungdomsförbundet kommer att delta i ett panelsamtal. I panelen kommer de bland annat att diskutera hur vi kan få människor att vilja delta i energiomställningen