“För att lyckas måste vi ha ett förhållningssätt som är människocentrerat”

Brian Motherway är Keynote Speaker på årets Power Electrification Summit. Ett evenemang han själv ser mycket fram emot: “Jag blev väldigt glad när jag hörde om fokuset för evenemanget. Den här typen av breda perspektiv på teknologi och samhället är det vi behöver för att strategiskt lyckas med energiomställningen”. I sin roll som Head of Energy Efficiency på IEA (International Energy Agency) jobbar Brian och hans kollegor i olika projekt och program med att stödja energieffektivitet globalt.

Som keynote speaker ska Brian prata om vilka potentiella vägar som leder mot ett netto noll-energisystem för Europa och världen.

– Jag vill belysa att det finns olika vägar att ta för att nå våra gemensamma mål. Framförallt vill jag betona de smalare men helt och hållet nödvändiga vägar som vi måste vandra på nu, för att lyckas med det här arbetet. Det handlar inte om att bara förändra ett par saker, detta kräver att vi förändrar hela energisystemet och att vi gör det nu. Det finns även stora fördelar i förändringarna; klimatmässiga såväl som ekonomiska och sociala, säger Brian.

Samhället förändras konstant. Vissa förändringar är dramatiska och vissa gradvisa. Alla har de sina fördelar och nackdelar. Men en förändring i den här omfattningen har vi inte stått inför någonsin.

– Det finns ingen ensam grupp eller teknologi som kan möjliggöra den här förändringen. Därför ser jag väldigt positivt på temat för årets Power Electrification Summit. Nya innovationer, affärsmodeller och teknologi kan driva förändringen framåt. Men den är framförallt samhällelig. Här kan vi lära oss av historien, då förändringar försökts genomföras från toppen nedåt, något som inte accepterades av folket. De måste involveras, det måste finnas acceptans inifrån och alla måste se sin egen del i förändringen, förklarar Brian.

Individens och samhällets roll i förändringen

När vi frågar Brian vad han ser är viktigast framåt menar han att det finns två nyckelområden som blir avgörande.

– Många val måste göras och olika länder och regioner kommer att välja olika. Det påverkas av existerande infrastruktur, resurser och styrkor man har. Men energieffektivitet och elektrifiering är centrala i allas arbete. Vi måste jobba med energieffektiviteten och knyta an betydelsen av den till varje enskild individ. Vi måste sluta slösa energi. Och om vi kan koppla det till individens vardag och kan visa fördelarna med grön energi sker förändringen snabbare. Här är även elektrifiering en möjliggörare. Vi har chansen att matcha tillgänglighet med såväl existerande som ny användning av energi. Ett kontrollerat system som är bättre för konsumenten.

Ett fokus för Power Electrification Summit 2022 är samhällets roll i förändringen. Något som även Brian och hans kollegor arbetat mycket med.

– Förra året samlade vi en global kommission av människor från många olika sidor; klimatministrar, ungdomar, människor från arbetslivet, för att nämna några. Och vi frågade dem om deras erfarenheter av att jobba med dessa frågor, vad som har fungerat och vilka utmaningar de stött på. Tillsammans kom de fram till tolv rekommendationer. Och för att sammanfatta dem handlar kärnan om att vi måste ha ett förhållningssätt som är människocentrerat för att lyckas.

Brian fortsätter sedan med att förklara att det till stor del handlar om att skapa rätt förutsättningar och kunna belysa fördelar som arbetstillfällen, social inklusivitet och samhällsutveckling.

– Min förhoppning för Power Electrification Summit är att vi, tillsammans med alla skarpa personer där, ska få chansen att titta på alla dimensioner. Policies, social kontext och nya innovationer, det är en komplex resa vi är på. Framåt måste vi jobba tvärvetenskapligt och samarbeta över gränser. Jag hoppas på många goda insikter och samtal som vi kan ta vid sen på IEA:s globala konferens för energieffektivitet som går av stapeln i Danmark i juni, avslutar han.

Brian Motherway medverkar som Keynote Speaker på Power Electrification Summit den 3 maj 2022 på Svenska Mässan i Göteborg. Anförandet sker på engelska.  


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.