Efter Power Electrification Summit: "Sverige kan ta en global ledarroll"

Energiomställningen går i rasande fart. Och samsynen kring vad som behöver göras är bredare än någonsin. De slutsatserna kan dras från årets Power Electrification Summit. Flera medverkande menade att Sverige nu har stora möjligheter att ta den globala ledarpositionen.

Tisdag 3 maj arrangerades Power Electrification Summit på Svenska Mässan, med deltagare från en mängd företag och organisationer på plats.

Energiminister Khashayar Farmanbar invigningstalade och ett 20-tal talare från näringsliv, akademi och myndigheter medverkade. Keynote speaker var Brian Motherway, IEA:s expert på energieffektivisering.

Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten, deltog i panelsamtalet kring Sveriges möjlighet att bli världens första fossilfria välfärdsland.

– Det som gjorde störst intryck på mig är att flera aktörer inte längre enbart lyfter behov av ny teknik för att klara omställningen, utan alltmer trycker på vikten av förändrade beteenden och attityder: att vi måste få med oss människorna i omställningen, säger han.

– Vi såg flera exempel på det under konferensen. Det understryker vikten av att prata och att även lyssna på varandra. Det gjorde mig positivt överraskad.

Han tänker bland annat på “first mover”-initiativen, fokuserade på nollutsläpp.

– Jag blev även glad av att vi är många som representerar olika perspektiv och intressen men ändå ger samma budskap om omställningens möjligheter och vinster. Inte bara för att möta klimatförändringarna, utan också för positiv social och ekonomisk utveckling i och för Sverige.

Att påstå att Sverige redan tagit på sig den globala ledartröjan inom elektrifiering och energiomställning är att gå för långt, anser Robert Andrén:

– Men jag menar att vi nu har alla möjligheter att ta den rollen, om vi vill och fattar de rätta besluten här och nu.

Med intrycken från Power Electrification Summit har hans optimism ökat.

– Ja, framförallt utifrån synpunkten att fler aktörer är initierade och talar samma “språk”. Det tror jag är en förutsättning för att kunna ställa om energisystemen på alla nivåer.

Tomas Wall, konsult Desiderate AB, var en av två moderatorer under dagen.

– På den här arenan samsades entreprenörer, innovatörer, energiföretag, myndigheter och politiker i en påtaglig framdrift. Efter den här dagen kan vi slå fast att den svenska energiomställningen går i en rasande fart, säger han.

Han noterar att alla verkar dela målet om ett fossilfritt Sverige. Men han såg också tecken på ökad samverkan när det uppstår problem längs vägen.

– Jag upplever att det finns en genuin vilja från alla att lösa de problem som uppstår när vi använder ny teknik och när vi bygger upp nya system. Ingen pajkastning, alltså. Vilket förstås känns väldigt förhoppningsfullt.

Karin Bodén, ansvarig för Public Affairs på Jämtkraft, var också moderator:

– Det unika för i år är samsynen kring att vi måste fokusera mer på att få med alla människor i energiomställningen. Och göra det möjligt för alla att vara delaktiga. Tidigare har fokus legat mycket på teknik, konstaterar hon.

– Nu inser nog alla att en “People centered approach”, som Brian Motherway talade om, är helt avgörande på vägen mot ett fossilfritt samhälle.

Om Sverige ska ta den globala tätpositionen är innovationer en nyckelfråga.

– Till exempel berättade Annika Ramsköld från Vattenfall att vi är väldigt duktiga på att få med alla aktörer i värdekedjan när vi innoverar. En strukturell fördel, som kan bidra till att Sverige når ledarpositionen i energiomställningen.

Anna Jarnö på Svenska Mässan är affärsansvarig för Power Electrification Summit.

– Efter att ha behövt genomföra konferensen digitalt två år i rad blev helheten med talare, paneldiskussioner och interaktiviteten med publiken väldigt lyckad, sammanfattar hon.

Liksom tidigare år ägde en nätverksmiddag rum kvällen före konferensen.

– Där fick deltagarna i uppgift att resonera kring årets tema – Löser tekniken energiomställningen eller måste samhället rätta in sig – vilket ledde till intressanta samtal och en riktigt bra upptakt.

Konferensen avslutades med rundabordssamtal i mindre grupper och en sammanfattning med insikter från dagen av Energimyndigheten. Power Electrification Summit arrangeras nästa gång i maj 2023.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Jarnö, affärsansvarig Power Electrification Summit, Svenska Mässan Gothia Towers. Tel 031-708 80 85. Läs mer på: www.pesummit.se.