Scania om framtidsmålet: "Vi ska inte sälja en lastbil, utan en lösning"

Priset på lastbilen är inte alltid viktigast vid en försäljning. – Nästa fråga blir: var kan jag ladda? Det måste vi också ha ett svar på, säger Emilia Käck, public affairs manager på Scania Group, som medverkar på Power Electrification Summit.

Hur attraherar vi kunderna att välja 100% fossilfritt? är frågan som ställs vid en paneldiskussion på Power Electrification Summit 9 maj. Strategikonferensen arrangeras parallellt med Elfack, norra Europas största fackmässa inom el, energi och belysning.

Emilia Käck, ansvarig för samhällskontakter elektrifiering på lastbilstillverkaren Scania, är en av deltagarna på Power Electrification Summit. Företaget befinner sig mitt i ett teknikskifte.

– Vi håller just nu på att ställa om från fossila bränslen till förnybart, och då främst till elektrifiering, säger hon. Det är inte längre science fiction, det händer här och nu. Vårt ambitiösa mål är att 50% av vår försäljningsvolym ska vara elektrifierade fordon år 2030.

Ställer högre krav

Att elektrifiera lastbilar, jämfört med personbilar, ställer betydligt högre krav: det är tunga fordon som ska gå fler timmar per dygn och som behöver större batteripaket. Den största utmaningen gäller fjärrtransporter.

– Då krävs en väldigt hög effekt när man laddar för att kunna hålla sig inom kör- och vilotidsreglerna och inte inkräkta på flödet.

Ett problemkomplex som hänger ihop med utbyggnaden av laddinfrastruktur, inte bara i ett land utan över nationsgränserna. När det gäller kortare elektrifierade transporter ser läget ljusare ut:

– Vi har redan idag, i serieproduktion, lastbilar anpassade för citydistribution.  I höst startar vi tillverkningen av en ny serie av fordon på 40 till 64 ton, avsedda för regionala transporter, med räckvidd på 25 till 35 mil per laddning.

Energieffektiv batteridrift

Scanias huvudspår mot 100% fossilfritt är batterielektriska lastfordon.

– Vi tittar även på vätgas men vi bedömer att batterielektrisk drift är betydligt mer energieffektiv, säger Emilia Käck.

– Ett vätgasfordon kräver kanske tre gånger så mycket el, när man räknar in alla omvandlingssteg: först ska vätgasen framställas av el från fossilfria energislag, sedan ska den omvandlas till el i bränsleceller, som ska driva motorn. Du förlorar mycket energi i den processen.

Hon ser även en framtid för förnybara biodrivmedel.

– Det är en viktig pusselbit, inte minst för den redan rullande fordonsflottan.

Diesel är idag det vanligaste drivmedlet.

– Jag tror inte att det fasas ut från 2030. Takten beror på utbyggnaden av laddinfrastrukturen, som i sin tur beror på kapaciteten i elnäten och tillgången på fossifri el. Det är ett helt paket.

– Vår strategi för hållbara transporter handlar också om uppkopplingen av fordon – det vill säga smarta och säkra transporter, att hitta bäst rutter. Det är en annan slags effektivisering.

Attraktiv lösning för kunden

För lastbilstillverkare handlar det inte längre om att bara sälja en lastbil.

– Istället måste vi fråga oss: Hur gör vi det attraktivt för våra kunder? Vi måste hjälpa dem med en lösning. Det är därför vi på Scania, via vårt ägarbolag Traton, tillsammans med Daimler och Volvo har investerat i ett joint venture som ska bygga 1 700 publika laddstationer i Europa inom fem år.

Att övertyga chaufförerna om fördelarna med elektrisk drift ser Emilia Käck inte som något större problem:

– De chaufförer som kör ellastbilar idag är jättepositiva. Det framgår av våra interna kundsamtal och av publika användarstudier. Och det är, förstås, en väldigt bra förutsättning!

På Power Electrification Summit, som pågår parallellt med Elfack, möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger kring framtidens cirkulära energisamhälle. Läs mer om Power Electrification Summit 2023 här.

Article in English »