Vikten av balans i elektrifieringsstrategin

Peter Lindgren är Elektrifieringsstrateg på Göteborg Stad där han jobbar med att driva olika elektrifieringsprojekt inom trafiken, bland annat ElectriCity. “I Göteborg står vi inför att elektrifiera så mycket som någonsin varit möjligt”, säger Peter. På Power Electrification Summit deltar han i en paneldebatt om entreprenörskapet och energiomställning inom just bebyggelse, städer och mobilitet.

Elektrifieringen har både stor påverkan på, och betydelse för, stadsbyggnad och mobilitet. Elektrifieringen av Göteborgs stadsbussar har till exempel bidragit till såväl minskade koldioxidutsläpp som minskat buller och bättre arbetsklimat.

– Om ungefär ett år är Göteborgs stadsbusstrafik i princip helt elektrifierad. Nästa steg blir arbetsmaskiner och bygglogistik. Det har självklart en enorm betydelse för klimatnyttan i städerna. Men det kommer inte utan sina utmaningar. I trafiken innebär ett sådant här arbete att du måste kunna ställa om utan att störa framkomsten i staden. Utöver det handlar en hel del utmaningar såklart om begränsningar i elnätet, säger Peter.

Möjliggörarna för en hållbar omställning i staden

I sitt arbete hanterar Peter många av de stora frågorna kring hur en hållbar omställning faktiskt kan genomföras i en storstad.

– Det kommer ju att kräva en flora av lösningar och samarbeten. Förutom att vi ska elektrifiera som aldrig förr ska vi även göra det utan att begränsa mobiliteten eller sänka standarder. Om vi tittar på avfallshanteringen till exempel. Räckvidden är inte det som är utmaningen i sådana fordon utan den mängd batterier som behövs och som då minskar lastvikten. Och det är inte endast tekniska frågor som behöver hanteras utan vi behöver även se över de affärsmodeller som finns idag. Kanske kan vi ändra hur vi tänker kring sophantering utan att tumma på trivseln och klimatet i staden.

Som nämnt deltar Peter i en paneldebatt på årets Power Electrification Summit. Där hoppas han att de gemensamt ska lyfta utmaningarna som elektrifiering innebär för mer komplex trafik.

– Att elektrifiera personbilar är inte lika komplext som det är med den tyngre trafiken. Jag ser fram emot att ta tag i de här frågorna gemensamt under samtalet. Vad är det som står mellan oss och en hållbar och smidig elektrifiering av tung trafik? Vad betyder det för laddinfrastrukturen och affärsmodellerna?

“Vi behöver väcka de aktörer som måste vara med”

Temat för årets Power Electrification Summit är: Entreprenörskap driver energiomställningen – men vad är receptet för framgång? En fråga som Peter besvarar med samarbete.

– En viktigt framgångsfaktor här tror jag är samarbetet mellan näringsliv, myndigheter och akademi. Om vi kan jobba mot gemensamma mål kommer arbetet bli enklare. Vi behöver väcka intresset hos de aktörer som måste vara med. Vi får ofta frågor från näringslivet som är väldigt aktiva i att vilja veta hur och vad de ska göra för att elektrifiera på ett sätt som är både ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Jag hoppas att vår session under Power Electrification Summit bidrar med mer insikter och förståelse för det. Det är komplicerat men inte på något sätt omöjligt. Det kommer att kräva mycket arbete och att vi alla drar åt samma håll.

Läs mer om vad som händer på Power Electrification Summit 2023.