”Det behövs statliga investeringar för att öka takten i energiomställningen”

Lisa Nåbo, ordförande i Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU), deltar på årets Power Electrification Summit för att diskutera konsekvenserna vi börjat se gällande omställningen och den nya tekniken i form av häftiga prissvängningar, trängsel i elnäten med mera.

När vi frågar Lisa om hon tror att tekniken kommer lösa energiomställningen eller om samhället måste rätta in sig svarar hon att hon tänker på behovet av de statliga investeringarna för att öka på takten i omställningen till förnybar energi och fossilfri industri.
– Jag vill se en klimatomställning där vi med våra gemensamma medel ser till att ingen förlorar på den gröna omställningen, säger Lisa Nåbo.

På konferensen hoppas Lisa på konkreta förslag från alla inblandade och att få lämna med en känsla av att Sverige står starkt i den gröna omställningen.

– Jag tror vi underskattar behovet av statliga investeringar i infrastrukturen som en del i omställningen. Till exempel så behöver investeringar i och förändringar av fossila verksamheter upphöra helt. Om vi ska klara den transformativa förändringen och leda den globala klimatomställningen så krävs det att staten gör strukturella förändringar, säger Lisa.

Lisa berättar att SSU har konkreta förslag som märks och känns för unga. Hon tycker att samhället behöver påskynda omställningen till hållbara transporter och att det måste bli lättare och billigare för enskilda individer att göra klimatsmarta resval. Hon vill ha hållbara transporter i hela Sverige, och få fler att välja bort bilen genom gratis kollektivtrafik. Hon anser att man på EU-nivå måste minska antalet utsläppsrätter, ett prisgolv behöver införas och fler branscher inkluderas i EU:s handel med utsläppsrätter.

– Vi vill också se koldioxidbudgetar baserade på 1,5 gradersmålet på alla politiska nivåer i EU. Socialdemokratin vill stå för en rättvis klimatomställning där industrin ska hänga med på omvandlingen, avslutar Lisa Nåbo.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.

Köp din biljett här »