En revolution för energibranschen

Resultatet av att vi under 1900-talet använde fossila bränslen för att producera el blev el som var dyrare än bränslet. Detta ändras nu tack vare fossilfri elproduktion där elen blir billigare än oljan, och dessutom kommer vi kunna producera bränsle av el. “Det kan ge Sverige ett industriellt försteg gentemot andra länder”, säger Tomas Kåberger.

Tomas har vigt hela sitt yrkesliv åt energifrågan. Dels akademiskt, för olika företag, branschorganisationer och statliga utredningar och dels som generaldirektör för Energimyndigheten. Idag är Tomas professor på Chalmers och har styrelseuppdrag i Persson Invest och Vattenfall. Han är även styrelseordförande för ett institut i Tokyo som jobbar med förnybar energi i Japan och över hela Asien.

– Det som har hänt de senaste tio åren är att elproduktion med sol- och vindenergi har blivit billigare per energienhet än olja. Det är en dramatisk förändring. På 1900-talet använde man olja och andra fossila bränslen för att producera el och därför kostade el alltid mer än bränsle. Men nu när el kan produceras billigare än bränsle kan man vända på systemet och använda el för att producera vätgas och andra så kallade elektrobränslen, säger Kåberger och fortsätter:

– I första hand kommer det här användas i industrin, exempelvis i stålindustrin, men det finns också investeringsbeslut om att använda el för att producera vätgas och tillsammans med koldioxid från biobränsleanläggningar producera flytande drivmedel till exempelvis sjöfarten. Att vända bränsle- och elsystemet är en total revolution i energibranschen.

Tomas berättar att vändningen på bränsle- och elsystemet först kommer att ske i länder som Sverige, som redan har en helt fossilfri elproduktion. Anledningen är helt enkelt att man kan börja redan nu. Att göra vändningen i länder där man samtidigt använder fossila bränslen är ingen bra idé.

– Det kan ge Sverige ett industriellt försteg gentemot andra länder. Vi kan bli först med att producera fossilfritt stål och först med att producera elektrobränslen till flyg och sjöfart. Det är en fin möjlighet.

Geopolitiska konflikter kan utmana utvecklingen

Det är inte helt friktionsfritt när man gör stora och dramatiska förändringar i industriella system. En utmaning i vändningen är det motstånd som kommer från etablerade företag och branscher. En annan utmaning är enligt Tomas geopolitiska konflikter.

– Den nuvarande kampen om energin präglas av att Ryssland, som har varit världens största nettoexportör av olja och gas och en stor exportör av kol och kärnbränsle, är ett land som inte har något alternativ till detta. Det är deras största exportinkomst och står för en stor del av statsbudgeten. Samtidigt har EU varit beroende av import till stor del från just Ryssland. Att snabbt komma ifrån beroendet av fossila bränslen ligger väldigt mycket i EU:s intresse och det är något som är väldigt dåligt för Ryssland.

Han berättar att länder som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten har ledare som börjat förbereda sig. De bygger solelanläggningar och vill dra till sig en industri som är energieffektiv. Ryssland har det sämre ställt, utifrån den geopolitiska utvecklingen.

– Ryssland har inte alls utvecklat någonting när det gäller alternativen till de gamla energiteknologierna och därför är Ryssland det land som nu är mest engagerat i att försöka bromsa utvecklingen av förnybar energi i västvärlden.

Sol- och vindkraftens lönsamhet

Det finns många fördelar med utfasningen av fossila bränslen. Men för all omställning och förändring krävs både drivkraft och möjliggörare.

– För det första finns drivkraften genom att sol- och vindkraften är så lönsam. För det andra är möjliggöraren att de nya teknologierna inte har samma stora skalfördelar som gamla elproduktionsteknologier. Det betyder att det inte behöver vara de etablerade stora energibolagen som driver utvecklingen, utan hushåll, småföretag och nya aktörer kan åstadkomma väldigt mycket. Det blir svårt för stora kraftbolag att stoppa utvecklingen. Den kommer att gå vidare och den förnybara elens ekonomiska fördelar kommer att vara drivande.

Tomas menar att det är en tids- och platsfråga när och var utvecklingen kommer att ske, och att hastigheten kan påverkas av lokala politiska försök att sätta stopp.

– Men i världen är ju utvecklingen ostoppbar. På den globala skalan är det väldigt tydligt kvantitativt om man tittar på utvecklingen. Till exempel var ökningen av installerad kärnkraftskapacitet i världen 4 GW förra året medan solelen växte med 200 GW.

Förutom att utvecklingen och omställningen kommer ge billigare el kommer vi också ha gjort oss av med beroendet av fossila bränslen. Därmed kommer också utsläppen av växthusgaser minska.

– Vi kommer ha undanröjt det som på 1900-talet såg ut att begränsa möjligheten för alla människor i världen att få en rimlig levnadsstandard. Nämligen att de fossila energiresurserna var begränsade. Dessutom skulle miljökonsekvenserna, om alla i världen använde fossila bränslen på det sätt vi har gjort i västvärlden, vara katastrofala, säger Tomas och fortsätter:

– För den globala utvecklingen har det undanröjt några av de allvarligaste hindren och det kommer att möjliggöra, inte nödvändigtvis leda till, men möjliggöra, ett bättre liv för väldigt många människor i världen, avslutar Tomas.

Se Tomas Kåberger på Power Electrification Summit och Elfack

Den 9 maj talar Tomas Kåberger på Power Electrification Summit där han deltar i paneldiskussionen “Framgångsfaktorer: Hur attraherar vi rätt teknologipartners, säkrar infrastruktur och spetskompetens?”. Läs mer om konferensprogrammet här.

Tomas Kåbereger tar också plats på Elfacks huvudscen.Hans session heter “Nu går det att vända bränsle-el systemet!” Där kommer han visa att sol- och vind-el blivit billigare än fossila bränslen och att man kan börja producera bränslen av el istället för att som på 1900-talet producera el av bränslen. Här kan du läsa mer om Elfack.