Investerare om den nya flexibla kärnkraften: "Klart intressant"

Caroline_Walerud_Walerud_VenturesStorsatsande Walerud Ventures går in i tidiga miljöteknikbolag, men håller också ett öga på utvecklingen på kärnkraftssidan.
– Flexibel kärnkraft med små reaktorer känns klart intressant, säger Caroline Walerud, som medverkar på Power Electrification Summit.

Hur attraherar vi investerare? är frågan som ställs i en paneldiskussion på Power Electrification Summit 9 maj, där Caroline Walerud medverkar. Familjen Walerud har gjort uppmärksammade investeringar i deeptechbolag som Volumental (AI-baserad mjukvara för att kunna hitta exakt rätt passform på skor) och AirForestry (skogsgallring med avancerade, eldrivna drönare).

2016 började hela familjen arbeta tillsammans med Walerud Ventures som huvudsakligen satsat på att finna, utveckla och skala upp groddföretag inom miljöteknik.
– Gemensamt är att företagen verkar för den gröna omställningen, ofta med elektrifieringen som förutsättning, säger Caroline.

Efterlyser helhetsperspektiv

Några exempel är Graphmatech (grafenmaterial, t ex för ökad elektrisk ledningsförmåga), Ekkono (AI för effektiva industriprocesser), Paebbl (permanent koldioxidinlagring) och Midsummer (produktion av solceller).
– Vi går igång när visionära människor explicit hittat något helt nytt, till exempel en klimatsmart lösning på ett existerande problem. Men man måste också ha potentiella kunder som är villiga att betala, så att företaget kan stå på egna ben. Då blir det lättare att attrahera kapital.

Caroline betonar det holistiska synsättet, alltså helhetsperspektivet.
– Vad som krävs är att bolaget tittar på livscykelanalysen av deras innovation. Så att den verkligen blir miljövänlig och effektiv när man räknar in alla material och komponenter som måste produceras.
– Om allt ser bra ut kan vi gå in, skala upp bolagen och verkligen göra skillnad för den levande planeten. Vissa investerare har korta investeringshorisonter, men inom det här fältet krävs långsiktighet. Och det har vi.

Ser potential i ny generation

Framför allt tänker hon på nya tekniker, nya material, bättre batterier och ökad grad av återvinning som krävs för omställningen. Men hon understryker också vikten av att energiförsörjningen fungerar.
– Det är extremt viktigt. Behovet av el kommer bara att öka. Vi har investerat i solkraft, men inte i vindkraft eller kärnkraft. Ännu. Sådana projekt kräver enormt mycket kapital, så då får vi bli en del av ett konsortium, tror jag.

Som investerare ser hon en klar potential i den nya generationen kärnkraft, till exempel i utvecklingen av flexibla SMR, Small Modular Reactors.
– Jag tycker det är jätteintressant och vill lära mig mer. Vi följer utvecklingen och vill gärna investera, om och när det känns rätt.

Hon ser fram emot sin medverkan på Power Electrification Summit.
– Absolut! Det är ett viktigt tillfälle för att förstå mer om vad utmaningarna verkligen finns inom elektrifiering. Och framför allt: vad som återstår att lösa.

På Power Electrification Summit, som pågår parallellt med Elfack, möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger kring framtidens cirkulära energisamhälle.

Läs mer om PES 2023 »  Boka biljett »