EIT InnoEnergy: hur man framgångsrikt attraherar investerare

Att känna till sin bransch, ha trovärdighet och ha starka finansiella och industriella aktörer på sitt lag. Det är tre av de viktigaste faktorerna för hur man framgångsrikt attraherar investerare inom el- och kraftbranschen, enligt Bo Normark, industristrateg på EIT InnoEnergy. Sagan om Northvolts framgång är ett exempel på detta.

– Vi har gjort enorma framsteg på bara fem år, men det innebär inte att vi är färdiga. Vi måste hålla tempot. Man måste hela tiden anpassa det man gör och vara lyhörd inför det som händer. För det händer mycket nu. Det gäller att korrigera sina strategier så att man fortsatt gör rätt. Det är det viktigaste, säger Bo Normark.

EIT InnoEnergy har stöttat startups inom hållbarhet med investeringar och strategi sedan 2010. Två av de mest framstående bolagen EIT InnoEnergy har arbetat med är H2 Green Steel och Northvolt.

Den svenska batteriindustrin växte fram rekordsnabbt

Det var för fem år sedan som EU-kommissionen insåg det hotfulla med att det inte fanns någon egen europeisk batteriindustri. Insikten sammanföll av en händelse med EIT InnoEnergys första kontakt med Peter Karlsson, VD på Northvolt. Batterijätten var precis då i startgroparna av sina planer att bygga en batterifabrik i Europa, något som för fem år sedan ansågs orealistiskt.

– Det blev startskottet för det som idag heter European Battery Alliance. Det har vuxit från ett nätverk på tio företag och organisationer till nästan 800 idag. Något som bidragit till att Europas batteriindustri idag är väldigt stark. Inte minst i Sverige.

Sverige har kommit ut väldigt bra i omställningen och har verkligen lyckats med att attrahera investerare, säger Bo och fortsätter:

– Som det ser ut idag kommer batteriindustrin om bara fem år vara större än massa- och pappersindustrin i Sverige. En industri som överhuvudtaget inte fanns för fem år sedan kommer alltså vara större än en industri som vi har hållit på att bygga i över 100 år.

Northvolt en framgångssaga

Den svenska batteriindustrin byggdes initialt upp av startup-företag som Northvolt. Bo berättar att entreprenörerna hade en enorm roll i att få bollen i rullning.

– De har varit modigare och framför allt extremt framgångsrika när det kommer till att attrahera kapital. Vilket är en nyckel till det hela.

Northvolt fick redan från start privat kapital men också bidrag från Energimyndigheten, Vinnova och offentliga aktörer. EIT InnoEnergy var även med tidigt och investerade kapital från EU-nivå.

– En batterifabrik handlar om en investering på ca 40 milliarder. Att storföretag som Bosch och Continental menade att det var för mycket pengar medan ett startup-företag lyckades ordna finansiering kändes märkligt och absolut inget vi är vana vid i Sverige.

Northvolts absoluta genombrott kom när de stora företagen gick in med investeringar. Scania, Volkswagen och BMW skrev i ett tidigt skede kontrakt på att köpa batterier från fabriken som då ännu inte existerade. Att som startup-företag ha viktiga ägare som också blir de största kunderna gav Northvolt en enorm kraft.

– De har visat vägen och själva receptet för hur man lyckas. När startup-företag jobbar tillsammans med traditionella företag och med olika typer av offentliga aktörer som ger trovärdighet kommer kapitalet som behövs.

Att attrahera investerare

Det första man behöver för att locka investerare är en trovärdig story som talar om att det man tänker göra är något som faktiskt behövs, enligt Bo Normark. Han menar att man dels behöver kunna den bransch man ska ge sin in i, dels kunna beskriva marknaden och även kunna presentera en trovärdig affärsmodell. Offentligt stöd i form av direkta bidrag, lån eller lånegarantier är viktiga aspekter framför allt i ett tidigt skede. När man kommer lite längre letar man efter finansiella investerare och investeringar, ännu hellre strategiska allianser med industriföretag. Allra helst letar man allianser med de som dessutom kan vara kunder.

– Jag blir allt mer övertygad om att just samverkan mellan stora företag och startup-företag är viktigt. Jag ser också en positiv utveckling inom de stora företagen. Många av dem har traditionellt haft som strategi att själva starta nya företag, nu går fler över till att leta upp företag som redan finns för att samarbeta med dem. Det tror jag är ett väldigt bra koncept.

Bo menar att vårt främsta hinder när det gäller utvecklingen inom den svenska el- och kraftindustrin har varit att vi inte vågar tänka och skala upp snabbt. Vi tenderar att hamna i ett ständigt ”pilotträsk” där vi testar men aldrig växlar upp. Samtidigt som det är viktigt att inte vara överoptimistisk betonar han att vi måste tro på möjligheter och att det faktiskt går att växa snabbt.

– Det finns ingenting viktigare än att man på goda grunder inser att det faktiskt är möjligt och att vi kan påverka. Vi måste vrida vårt mindset i den riktningen.


På Power Electrification Summit 2023 kommer bland annat Bo Normark från EIT InnoEnergy att delta i en paneldiskussion om hur man attraherar investerare. På Power Electrification Summit, som pågår parallellt med Elfack, möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger kring framtidens cirkulära energisamhälle.

Läs mer om Power Electrification Summit 2023 här »