Moderata Ungdomsförbundet satsar på en grön politik med framtidstro

Matilda Ekeblad, ordförande i Moderata Ungdomsförbundet kommer att delta i ett panelsamtal. I panelen kommer de bland annat att diskutera hur vi kan få människor att vilja delta i energiomställningen trots de konsekvenser som vi börjat se att omställningen medför som exempelvis den nya tekniken med de häftiga prissvängningarna, effekttaxorna och trängseln i elnäten.

Årets tema på strategikonferensen Power Electrification Summit är ”Löser tekniken energiomställningen eller måste samhället rätta in sig?” Vad betyder det för dig?

– Den frågan betyder otroligt mycket för mig och mitt engagemang i klimat- och miljöfrågorna. Jag är övertygad om att teknik och innovation är avgörande om vi ska klara av den gröna omställningen och nå klimatmålen, säger Matilda Ekeblad.

Vad hoppas du få ut av dagen?

– Efter denna dag hoppas jag få med mig nya perspektiv och tankar kring de här frågorna men också knyta kontakt med experter inom området.

Vilka transformativa förändringar i energibranschen tror du att vi underskattar idag?

– Potentialen i att kunna producera vätgas när energin är billig och förbränna den när priset blir högre.

Vilket samtal eller programpunkt ser du mest fram emot?

– Seminariet om “Styrmedel som leder till verklig förändring?” med John Hassler, Professor i makroekonomi från Stockholms universitet ser jag särskilt fram emot att lyssna på.

Vad driver och motiverar era väljare att välja just er i framtiden?

– Om man bryr sig om klimatet och tror på tillväxt och innovation så ska man rösta på Moderaterna. Vi behöver framför allt mer planerbar elproduktion. Både för klimatets skull och för människors plånböcker. Vi behöver också bygga ut elnäten. Vi vill ju vinna väljare på en grön politik med framtidstro, avslutar Matilda.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik.

I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners. Program och anmälan på pesummit.se.

Köp din biljett här »