Tidigt samarbete blev en vinnande strategi för Coor och Mimbly

En mycket bra idé och en produkt i ett tidigt utvecklingsstadium förde samman Mimbly och Coor när Mimbly vann Kommersialiseringspriset 2019. Att pilotprojektet kunde inledas i ett så tidigt skede gav de båda företagen en konkurrensfördel och möjlighet att utveckla ett mer hållbart sätt att tvätta.

Read the article in English »

Sammanfattning

Mimbly grundandes som ett studentprojekt på Chalmers tekniska högskola i Göteborg 2017 och fokus låg på att skapa mer hållbara tvättlösningar. Deras allra första matchmaking-möte via Ignite var med facility management-företaget Coor. Detta möte ledde till att de senare började jobba tillsammans för att vidareutveckla Mimbox, en produkt som ska minska vattenförbrukningen med upp till 70 % vid tvätt.

Båda företagen delar uppfattningen att det tidiga samarbetet var fördelaktigt både ur miljö- och affärssynpunkt. Och att de kanske aldrig fått chansen att samarbeta utan Ignite.

”Genom att samarbeta med startups får vi ta del av deras teknik före våra konkurrenter. Det gör vi eftersom vi vill vara det mest innovativa facility management-företaget på marknaden. Utan Ignite Sweden skulle vi aldrig ha träffat dem. Och det är i det där mötet som fantasin sätter fart och du får en aha-upplevelse”, säger Stefan Sernefors, tjänstespecialist på Coor.

Efter ett framgångsrikt första år har samarbetet nu gått in i en ny fas med en mer producerbar version av Mimbox, som nyligen installerats på en av Coors kundanläggningar i Göteborg.

”Produkten vi testade i Kista var en tidig prototyp. Nu har vi en mer producerbar prototyp och produktutvecklingen har kommit längre. På anläggningen testas Mimbox under mycket tuffa förhållanden, vilket gynnar den tekniska utvecklingen – fungerar det där bör det fungera på alla Coors anläggningar. Det är jättespännande!”, säger Mimblys vd Isabella Palmgren.

Mimbly team

Samarbete högsta vinsten

Även om de träffades redan vid Innovationsriksdagen i Borås 2018 inleddes samarbetet först ett år senare när Energimyndigheten, InnoEnergy och Ignite Sweden tilldelade Mimbly Kommersialiseringspriset vid Power Circle Summit 2019. Priset gav dem möjlighet att samarbeta i ett ettårigt pilotprojekt med start i juni 2019 vid Coors huvudkontor i Kista.

Pilotprojektet som följde syftade till att vidareutveckla och testa Mimbox; Mimblys tilläggsprodukt för tvättmaskiner. Coors breda tjänsteutbud inom städning och rengöring och deras stora fokus på miljömässig hållbarhet var en viktig bidragande faktor till samarbetet med Mimbly. Mimbox tar sig an ett antal stora miljöproblem, som vattenförbrukning, energieffektivitet och mikroplaster, och har under den inledande fasen redan återvunnit mer än 5 000 liter vatten. Den senaste produktmodellen sparar nu 1 600 liter på bara en vecka.

”Vi är ute efter nya lösningar som kan hantera de här miljöproblemen. Vi älskar nya innovationer och i just det här fallet låg fokus på tre väldigt stora utmaningar inom städning och rengöring. Att tvätta mikrofibertrasor och moppar producerar enorma mängder mikroplaster. Att vi kan hitta ett sätt att se till att de inte hamnar i våra avlopp är kanske det mest avgörande för att de inte ska bli bannlysta som plastpåsar”, säger Stefan.

Mimblys huvudsakliga fokus ligger på att förbättra den miljömässiga hållbarheten vid tvätt, men de vill också säkerställa att produkten är användarvänlig och inte gör avkall på tvättkvaliteten.

”Den viktigaste delen i pilotprojektet är en process vi arbetat fram för att få den renaste tvätten på det mest hållbara sättet. Det handlar om att inte använda för mycket vatten och att samla upp så mycket mikroplaster som möjligt. Det har varit ett riktigt teamwork genom hela processen”, berättar Isabella.

En unik insyn och konkurrensfördel
Innovationer som Mimbox gör det möjligt för Coor att hjälpa sina kunder att bli mer innovativa och nå sina hållbarhetsmål. Dessa viktiga faktorer låg bakom Coors beslut att arbeta med Mimbly medan de fortfarande befann sig i teststadiet.

”Vi arbetar med startupbolag eftersom vi vill vara det mest innovativa företaget i vår sektor. För att lyckas med det måste vi ligga steget före våra konkurrenter. Att testa nya produkter innan de når marknaden är en enorm fördel. Det är en del av vår affärsstrategi.”

”Från vårt kundnöjdhetsindex kan vi utläsa att våra kunder gillar oss för våra nyskapande lösningar. Vi kan också se i vår portfolio att kunder stannar kvar längre eftersom de inte bara får en produkt som fungerar via Coor, de slipper också se sig om efter nya tekniska lösningar eftersom de får dem via oss”, säger Stefan.

Det tidiga samarbetet gynnade inte bara Coor. Isabella säger att möjligheten för Mimbly att testa lösningen på Coors huvudkontor hjälpte dem att lösa tekniska problem tidigt i processen.

”Det är oerhört värdefullt för oss att kunna testa tekniken i verkliga miljöer och det kan verkligen påskynda produktutvecklingen. När du testar något internt kanske du inte upptäcker alla problem, men testar du det i en verklig miljö hittar du problemen och kan göra något åt dem. Det lägger grunden till ett starkt partnerskap och kan leda till ett bra samarbete för båda parter”, säger Isabella.

Förutom fördelen med vara först med att implementera ny teknik, anser Coor att deras delaktighet i ett tidigt skede gett dem möjlighet att påverka utvecklingen så att produkten passar deras behov bättre.

”Det är viktigt för oss att förstå hur en produkt är tänkt att användas. Vi behöver utvärdera om vi behöver personal på plats för att följa upp användningen och vilket underhåll produkten kan ställa krav på. Om vi får vara med tidigt i en process kan vi påverka slutprodukten på ett sätt som passar våra behov bättre. Vi kan också utveckla processer och paketera allt i en tjänst som fungerar från dag ett. Det skulle vara omöjligt om vi bara köpte en färdig produkt”, säger Stefan.

Coor fick också en oväntad bonus när de skapade nya processer för att övervaka produktutvecklingen.

”Det var inte direkt kopplat till Mimbox, men när vi började övervaka tvättprocessen behövde vi införa en struktur för att se till att maskinen inte överfylldes och att allt underhåll utfördes av vår städpersonal. Genom att strukturera den processen har vi förbättrat våra städresultat och fått renare moppar”, säger Stefan.

Utmaningar i det tidiga utvecklingsstadiet
Att inleda ett samarbete i ett tidigt stadium har många fördelar, men det kan också innebära en risk för att processen drar ut på tiden och att man ställs inför utmaningar som inte uppstår när man har med en slutprodukt att göra. Enligt Stefan var det en av anledningarna till att det tog ett helt år innan projektet startade.

”Tvätt är en kritisk process för oss. Fungerar det inte kan ett helt kontrakt stå stilla, så vi var tvungna att se till att det här var något vi trodde på, och hitta rätt kontrakt att testa det på. En sak man måste överväga är risken att misslyckas och vad som händer vid ett misslyckande. En annan sak är att fråga om det finns något intresse lokalt. Har vi en kund som tror på detta? För om vi är ute hos kund måste de tro på det. Och det kanske allra viktigaste: är personal på plats villig att utbilda sig och bidra till att det lyckas? Vi behövde människor som var genuint intresserade och ville att det skulle fungera, men som också var medvetna om att det handlade om en prototyp, inte en färdig produkt. Bara det är en utmaning.”

Med det i åtanke beslutade sig Coor för att testa Mimbox i de egna anläggningarna så att de kunde skapa interna procedurer och vara bättre rustade för eventuella problem.

”Svårigheten med att komma in i ett projekt så här tidigt är att missöden sker och att vissa saker inte alltid fungerar som det är tänkt. Vi måste tro på den här produkten även om den inte fungerar särskilt bra i vissa skeden och du behöver plocka isär den”, säger Stefan.

”Vi vill kunna lansera en produkt så fort som möjligt, och Coor vill kunna testa produkten så snart det är möjligt, men allt tar längre tid och kostar mer än man tror”, säger Isabella.

Det finns också en inlärningskurva. Det gäller att hitta rätt fokusområde för produkten och anpassa den efter tekniska utmaningar; det kan vara svårt att göra det med bibehållen optimism när man har ett tätt samarbete, menar Isabella.

”Coors behov har ändrats med tiden. Vår första säljpitch handlade om vattenåtervinning, energibesparing och Mimbox med fokus på mikroplaster. När vi inledde samarbetet fokuserade vi mestadels på mikroplaster och filtrering eftersom Coors moppar släppte ifrån sig mycket större fibermängder än vi hade förväntat oss.”

”Vi stötte också på en del tekniska utmaningar. Vissa kunde vi förutse, eftersom de hade mycket smutsigare tvätt än vanliga tvättmaskiner i bostäder. Då minskade vi återvinningsgraden, justerade våra filter och arbetade oss uppåt så att vi hade kontroll över tvättresultaten. Vår produkt har förbättrats varje gång vi gjort små justeringar”, säger Isabella.

Öppen kommunikation en nyckel till fortsatt framgång
Stefan ser den här processen som något positivt och menar att en öppen kommunikation har bidragit till att lösa dessa problem.

”I en sådan här process kommer det alltid att finnas frågor och utmaningar som måste lösas på vägen och då måste man ha en rak och öppen dialog. Det är bättre att problemen kommer nu än senare.”

Det nära samarbetet och den öppna kommunikationen har varit avgörande för att pilotprojektet skulle bli en framgång, och båda företagen har haft nära kontakt för att utbyta kunskaper och åtgärda eventuella problem som uppstått.

”Det är alltid bra att ha ett nära samarbete med kunden. Vi fick mycket större insyn i deras behov, hur de tänker och vad som är viktigt för dem. Samarbetet har varit toppen, det kunde inte blivit bättre. De är väldigt positiva och har alltid uppmuntrat oss att testa mer. Om det av någon anledning uppstått ett hinder på vägen, har de alltid haft en positiv inställning till att hitta lösningar”, säger Isabella.

”Det är klart att produkten är fantastisk, men det är Isabellas handplockade och tillförlitliga team som är den verkliga behållningen, tack vare deras expertkunskaper och arbetssätt. Vi skulle kanske kunnat köpa en liknande produkt, men utan satsningen på expertis och utveckling hade inte varit så intressant för oss”, säger Stefan.

Arbetet med projektet fortsätter nu och Mimbox har blivit en mer producerbar produkt med hjälp av investerare och finansiering från både EU och Energimyndigheten. Den senare versionen av prototypen kommer att testas under de kommande tre till sex månaderna vid en biltillverkningsfabrik i Göteborg.

”Investeringarna bidrog till att vi kunde gå från prototyper, som vi helt och hållet byggde själva, till att faktiskt hitta en produktionspartner som hjälpt oss att skapa mer producerbara prototyper som fungerar mycket bättre. Nu ska Mimbox kunna fungera utan att vi behöver vara där varje dag och kontrollera driften. Den är också ansluten till en plattform där du kan se besparingarna. Vi delar den informationen med Coor som sedan kan dela den med sin kund”, säger Isabella.

”Prototypen ser nu mer ut som det är tänkt att slutprodukten ska se ut, och det betyder att det är svårare att göra stora ändringar. Den följer en fast standard – det är stort. Det är också därför vi vågar testa den hos en av våra stora kunder. Produkten är i gång och de förväntar sig att den ska fungera. Utvecklingen tar aldrig slut, men vi är nu i en fas där vi aktivt kan presentera och sälja in Mimblys produkter i offerter till stora potentiella kunder. Om vi har en potentiell kund som vi vet prioriterar hållbarhetsfrågor, kan vi försöka ge dem en verktygslåda som är unik för Coor”, säger Stefan.


Tips

För startups

● Ta vara på din företagspartners resurser, tid och kunskap, i stället för att försöka sälja direkt.
● Var inte rädd – om ni har en bra idé, börja sälja in den! En del kan vara lite nervösa för att realisera något för tidigt.
● Det kanske inte blir en matchning direkt, men stora bolag sparar ofta kontaktuppgifter, vilket kan leda till något om de behöver hjälp inom ert specialområde. Detta kan dock ta tid.
● Var mottaglig för kritik.

För storbolag

● Gå med i Ignite och se vilka idéer som finns.
● Förstå bolagets värde.
● Bolag bör ge alla feedback.
● Utse en ”intern ambassadör” inom bolaget som tror på produkten och kan sprida sitt engagemang inom organisationen.

För båda

● Ha ett öppet sinne. Du kanske är osäker på varför du ska träffa en person, men en diskussion kan leda till att ni ser en alternativ användning av en lösning, vilket kan vara värdefullt. Ofta leder saker och ting till något du inte förväntat dig.
● Skriv avtal innan arbetet startar så att ni kan fokusera på arbetet utan att ständigt behöva kontrollera och ändra avtalet.
● Ha en rak och öppen dialog.

Matchmaking med startups under Power Circle Summit
Du har också möjligheten att matchas med innovativa startups under konferensen Power Circle Summit. Mötena sker via den digitala plattformen Zoom på onsdagen den 5 maj. Läs mer här: https://pesummit.se/hem/program/matchmaking/