Ulrika Liljeberg

Riksdagen

Riksdagsledamot (c), jurist/civilekonom, tjänstledig åklagare.
Särskild utredare Incitamentsutredningen för mer vindkraft
Tidigare KSO Leksands kommun, styrelseledamot Dala Energi AB, regeringens Agenda 2030-delegation m.m.

tisdag
Paneldiskussion –Framgångsfaktorer: Hur attraherar vi rätt teknologipartners, säkrar infrastruktur och spetskompetens?