Tomas Kåberger

Chalmers Tekniska Högskola

Tomas Kåberger är professor i Industriell energipolicy och samordnar Chalmers energiforskning som styrkeområdesledare. Sedan 2011 är han i Japan en fjärdedel av sin tid där han leder Tokyo-baserade Renewable Energy Institute och rådgivare år GEIDCO i Beijing.
 
Kåberger sitter i styrelserna för Vattenfall AB och Persson Invest AB, är ordförande i Delegationen för Cirkulär ekonomi och ledamot i insynsrådet i Västra Götalands län.
 
Han har tidigare haft gästprofessurer vid Zhejiang University i Hangzhou, Lunds Universitet och Münchens tekniska universitet.
 
Han har varit vd eller styrelseordförande i energiföretag inom förnybar energi, varit vice ordförande för International Renewable Energy Agency, IRENA, i Abu Dhabi och generaldirektör för den svenska Energimyndigheten.

tisdag
Paneldiskussion –Framgångsfaktorer: Hur attraherar vi rätt teknologipartners, säkrar infrastruktur och spetskompetens?