Robert Andrén

Energimyndigheten
tisdag
Innovationernas betydelse för att utveckla teknologi och därmed attrahera spetskompetens till energiomställningen
Reflektion kring dagens presentationer och diskussioner