Lotta Medelius-Bredhe

Svenska kraftnät
tisdag
Paneldiskussion –Framgångsfaktorer: Hur attraherar vi rätt teknologipartners, säkrar infrastruktur och spetskompetens?