Bo Normark

InnoEnergy

Bo har lång industriell erfarenhet från ABB och är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och Hedersdoktor på KTH. De senaste 10 åren har han fortsatt arbetat med såväl offentliga som privata uppdrag inom energisektorn. Den huvudsakliga uppgiften har varit att arbeta för EIT InnoEnergy, ett innovationsföretag delägt av EU Kommissionen med uppgiften att medverka till skapandet av ny industri i Europa inom hållbarhetsområdet. Han arbetar som rådgivare till ett stort antal start-up-företag i Europa och Sverige varav Northvolt och H2 green Steel är de mest välkända.

tisdag
Paneldiskussion –Framgångsfaktor: Hur attraherar vi investerare?