Vad tycker våra medverkande?

Talarintervjuer

Bo Dahlbom – Professor i Informatik & Framtidsforskare

Monica Karlsson – Vd för Halmstad Energi & Miljö

Ulrika Wising – Head of battery storage and energy efficiency, Macquarie

Charlotta & Trued Holmquist – Grundare Blixt

Allan Larsson – Ordförande ElectriCITY, Stockholm

Andreas Stubelius – Energimyndigheten

Annika Widmark Sjöstedt – Strateg Kraftringen

Daniel Lindén – Co Founder Tibber

Fredrik Ringström & Åsa Bornander – Grundare Verve