Svenska Kraftnät i stormens öga: "Vi behöver ökad förståelse"

Svenska Kraftnät är en nyckelaktör i elektrifieringen av Sverige. Investeringsplanen är rekordstor, samtidigt stöter man ofta på bristande  förståelse på lokal nivå för den nödvändiga utbyggnaden.
– Det är en central fråga som måste upp till ytan, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör på Svenska Kraftnät.

Svenska Kraftnät gör en rekordstor satsning på klimatomställningen. En tioårig investeringsplan på 87 miljarder kronor innehåller satsningar i transmissionnät, utveckling av ny teknik och nya marknadslösningar.

– Vi behöver förnya nätet och öka kapaciteten. Och vi gör dessutom stora investeringar kopplade till industrins behov av att fasa ut fossila bränslen och öka uttaget av el, berättar Lotta Medelius-Bredhe.

På Power Electrification Summit medverkar hon i paneldiskussionen kring Sveriges ledarposition som världens första fossilfria välfärdsland. Överföringsbegränsningarna i elnätet är en bromsande faktor. När stamnätet en gång byggdes var det koordinerat med stora produktionsanläggningar, framförallt med vattenkraften i norr och senare med kärnkraften i söder.

– Idag kan vi inte överföra all kraft från norr till söder eftersom näten inte har tillräcklig kapacitet. Därför satsar vi nu stort på att förstärka nätet, säger hon.

Svenska Kraftnät gör också insatser för att kortsiktigt säkerställa kapaciteten genom olika tekniska åtgärder i befintligt nät och genom att utveckla marknaderna för stödtjänster.

– Det är egentligen olika funktioner vi behöver ha för att systemet ska vara leveranssäkert och stabilt. Vi behöver till exempel frekvensreglera på ett nytt sätt nu när vi får ett större inslag av väderberoende system.

– I Sverige har det under ett antal år byggts tusen megawattimmar vindkraft i de norra delarna och det har lagts ned ungefär lika mycket kärnkraft och en del kraftvärme, alltså planerbar kraft.

När planerbar produktion läggs ned och förnybara energikällor byggs ut måste variationerna i systemet hanteras på ett nytt sätt, konstaterar Lotta Medelius-Bredhe.

– Det händer mycket nu, och väldigt snabbt. Vi är skyldiga att ansluta både de som vill mata in, till exempel från förnybara energikällor, och de som vill ta ut.

Att möta samhällets alla behov av elleveranser är inte en helt enkel uppgift.

– Vi har på kort tid fått in jättemånga ansökningar om havsbaserad vindkraft längs hela kusten. Samtidigt håller vi på att förbereda anslutningar, inte minst för att kunna klara de enorma önskemålen om uttag till industrier.

Stormen av ansökningar förklaras delvis av att Svenska Kraftnät sedan årsskiftet fått i uppdrag att bygga ut transmissionsnätet till havs för anslutning av havsbaserad vindkraft till elnätet. En subvention, då kostnaden tidigare låg på exploatören. Lotta Medelius-Bredhe välkomnar det stora intresset, men ser också utmaningar:

– När vi ska bygga infrastruktur uppstår en målkonflikt mellan detta intresse och andra intressen kring hur hav och mark ska användas. Det är en konflikt vi inte får negligera, den är påtaglig för oss när vi försöker få koncession.

Just i den frågan hoppas hon att samtalen Power Electrification Summit ska leda till ökad insikt, att förståelsen för utbyggnaden av stamnätet uppvärderas.

– Det är jätteviktigt för oss att visa vad vi gör när det gäller nätinvesteringar. I takt med att vi bygger mer och mer blir de här motstående intressena tydliga.

En annan viktig fråga hon vill diskutera, direkt kopplad till omställningen, gäller kompetensförsörjningen. Lotta Medelius-Bredhe är oroad:

– Jag ser en risk att det blir en väldig dragkamp om kompetenser, om duktiga personer som vill jobba i energisektorn. Det gäller inte bara civilingenjörer, som vi behöver i första hand, utan även om IT-personal för att klara säkerhetskraven, jurister, miljövetare med flera. Industrier som ställer om söker samma kompetenser. Varifrån hämtar vi alla?


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.

Köp din biljett här »