Siemens Energy: "Sverige behöver en ny plan för energiförsörjning"

Vem är det som kör, egentligen?

Är det näringslivets ansvar att styra in på rätt väg och hålla hastigheten i energiomställningen? Eller ligger det på politiken och myndigheterna?

– Förutsättningarna har på kort tid förändrats helt. Vi måste få en ny färdplan, menar Hans Holmström, VD på Siemens Energy.

Precis som i den kaotiska husvagnssemestern i Kalle Ankas jul är det oklart vem som sitter vid ratten. Är det samhället eller företagen? Politiken eller innovatörerna? Frågan blir allt hetare i takt med att årtalen för klimatmålen närmar sig. På Power Electrification Summit 3:e maj tas den upp i paneldiskussionen “Samhällets och entreprenörernas roll för innovationshastigheten”.

Hans Holmström är en av deltagarna. Frågan är inte svartvit, menar han.

– Men en del är ganska tydlig: ansvaret att ta fram tekniska lösningar ligger primärt hos oss i näringslivet, på entreprenörer och energibolag. Där är vi oerhört aktiva. Det är vårt levebröd – både nu och om fem, tio och kanske tjugo år. Att ställa om för att nå de uppsatta målen ingår i vår normala business, i vår R&D, i all vår forskning och utveckling.

Han radar upp områden där Siemens Energy är aktiva: vindkraft, solpaneler, ångturbiner, vätgasproduktion, teknik för att ansluta vindkraft till elnätet, fossilfri back up när det inte blåser och lösningar för energilagring.

– Näringslivet bistår samhället med lösningar. Men många av dem är idag dyrare än traditionell, fossilbaserad energi. Då krävs det att samhället underlättar omställningen med ekonomiska medel.

Han vill att Sverige tar fram en ny, väl genomtänkt energiförsörjningsplan.

– Men politiska ställningstaganden sätter käppar i hjulet. De har mer att göra med hur partier vill profilera sig inför väljarkåren än ett faktiskt fungerande energisystem, säger Hans Holmström.

I den nu gällande energiuppgörelsen, från 2016, ska Sveriges elproduktion vara 100 procent förnybar 2040 och alla fossila utsläpp ska vara utraderade fem år senare, 2045.

– Det innebär att kärnkraften ska bort, samtidigt som vi behöver mer än fördubbla elproduktionen. All ny el ska alltså, i princip, komma från vindkraft. Vindkraft är bra. Men det finns väldigt lite tänk kring hur vi gör de där kalla januari- eller februaridagarna då det inte blåser.

Att förlita sig på vattenkraft som back up är riskfyllt, varnar han:

– Vattenkraften röner ju ett högre pris om den exporteras, vilket vi sett under vintern. Ju mer vi länkar ihop oss med kontinenten desto mindre fördelar kommer vi att ha som land när det gäller stabil och billig elförsörjning.

Omställningen fram till 2045 kräver mycket mer balanskraft än vad vi har idag, framhåller han, och pekar på det norrländska dilemmat:

– I Norrland byggs fantastiskt intressanta industriprojekt, men där är priset 15 öre per kWh samtidigt som det kanske är 3 kronor i Skåne. Och gör man slut på enorma mängder el i norr blir det inte mycket över till resten av Sverige.

Hans Holmström föreslår att politikerna ger i uppdrag åt sakkunskapen – Energimyndigheten, akademierna och näringslivet – att ta fram underlaget till en uppdaterad energiplan, som sträcker sig fram till 2045.

– Den nuvarande energiuppgörelsen gjordes i en helt annan anda och i ett annat geopolitiskt läge, innan kriget i Ukraina. Innan vi insåg exakt hur akut klimatfrågan är och innan besluten kring de oerhört elkrävande industrisatsningarna i norr. Allt det här måste stoppas in i en ny plan.

Och det måste ske utan skygglappar, betonar han:

– Politikerna måste släppa sargen och våga sig ut på isen. Sluta göra energifrågorna till politiska dogmer, vilket de är idag. De är i själva verket helt avgörande frågor för vilket välstånd vi ska ha i det här landet framöver.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.

Köp din biljett här »