Så påverkas innovationshastigheten

På årets Power Electrification Summit deltar Claes Fredriksson, grundare av Liquid Wind, i ett panelsamtal om samhällets och entreprenörernas roll för innovationshastigheten. Vi passade på att ställa några frågor till Claes, om hur tekniken kan lösa energiomställningen.

Claes tror att tekniken kan möjliggöra en hel del, exempelvis att samhället måste se till att elen som laddar våra bilar är förnybar. Det ökar i sin tur omställningstakten till exempelvis vindkraft.

– Vi behöver både teknik- och beteendeförändring. Vi måste också se över våra transportbehov och minska transporterna, samt samåka eller använda andra transportmedel, säger Claes.

Under Power Electrification Summit hoppas Claes få höra om nya lösningar inom teknik och samhälle som kan implementeras och integreras i deras business för att ytterliga minska CO2 utsläpp med bibehållen eller förbättrad produktivitet.

– Jag hoppas också få träffa både nya och gamla vänner IRL (In Real Life) då det var länge sedan sist, säger Claes.

Vilka transformativa förändringar i energibranschen tror du att vi underskattar idag?

– De som innebär att elektroner blir molekyler. Just nu är det hype kring batterielektrifiering och vätgas (som gas). Den stora förändringen är när vi kan lagra och flytta el (elektroner) som en flytande produkt/vätska (molekyler) i rumstemperatur i vanliga tankar. I stor skala gör denna förändringen att vi kommer skapa tillräckligt med lagrad energi som utan CO2 inverkan kan distribueras överallt och användas i befintlig infrastruktur.

Claes ser fram emot flera programpunkter, framför allt ”Transportsektorn ställer om och elanvändningen kommer öka snabbt” och ”Det går för långsamt, vi tar ledartröjan”.

Vad driver och motiverar din organisations kunder att välja er som leverantör i framtiden?

– Vi erbjuder i stor skala ett klimatneutralt elektrobränsle som reducerar shippingbolagens CO2 utsläpp med 94% (högst reduktion i världen). Vi gör detta till en Green Premium som vi har för avsikt att eliminera till 2030.

Bränslet vi levererar, reducerar partikelutsläpp med 97%, SOX utsläpp med 90% och NOX utsläpp med 70%, vidare så eliminerar det risken för skadligt bränsleutsläpp i havet, avslutar Claes Fredriksson.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.

Köp din biljett här »