Catarina Rolfsdotter-Jansson, Global Utmaning, framtidsspanar baklänges

Catarina Rolfsdotter-Jansson är ordförande i den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. På konferensen Power Electrification Summit den 3 maj deltar Catarina som en av talarna. Hon kommer då göra en framtidsspaning och berätta om hur vi år 2050 har lyckats skapa en hållbar värld.

Organisation Global Utmaning är en aktör som i kraft av sitt partipolitiska oberoende, sin konsultativa FN-status och de nittio seniora rådgivarna samt tio Future Thinkers arbetar tvärsektoriellt och bidrar till policybeslut och spridning av goda exempel.

– Vi har alltid dörren öppen för nya samarbetspartners, som precis som vi arbetar med de Globala målen i fokus, säger Catarina Rolfsdotter ordförande i Global Utmaning.

Årets tema på strategikonferensen Power Electrification Summit är ”Löser tekniken energiomställningen eller måste samhället rätta in sig?” Vad betyder det för dig?

– Konferensen är viktig för att detta är frågor som vi måste diskutera för att nå våra klimatmål i tid. Här måste stuprörstänket bort och synergier synliggöras, precis detta är det vi strävar efter i Global Utmaning, säger Catarina.

Vad hoppas du få ut av dagen?

– Jag hoppas med min föreläsning – som baseras på back-casting – kunna öppna upp för att våga vara visionär och att se att framtiden kan bli hållbar.

Vilka transformativa förändringar i energibranschen tror du att vi underskattar idag?

– Vi underskattar vikten av att göra tillståndsprocesserna smidigare för vindkraftsutbyggnaden.

Vilket samtal eller programpunkt ser du mest fram emot?

– Det är svårt att välja ut någon, men det ska bli spännande att vara deltagare i ett panelsamtal. Annars är det oftast jag som leder dem eftersom jag ofta modererar hållbarhetsevent i Sverige och utomlands, avslutar Catarina.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik.

I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners. Program och anmälan på pesummit.se.

Boka din biljett här »