Vad krävs för verklig förändring i energiomställningen?

John Hassler är professor i nationalekonomi vid Institutet för Internationell Ekonomi på Stockholms Universitet. Han är också en av talarna på Power Electrification Summit 2022. Där ska han prata om styrmedel och hur det kan leda till verklig förändring.

– Jag hoppas att vi som ses på konferensen och diskuterar de här viktiga sakerna lyckas höja blicken och ta in vad som händer i resten av Europa, men även i resten av världen.

Under de senaste tio åren har John Hassler sysslat med klimatekonomi. Tillsammans med sina kollegor och en grupp naturvetare bygger han globala modeller som beskriver hur klimat och ekonomi samverkar.

– Historiskt kan vi se att värdefulla naturresurser blir överutnyttjade om ingen äger dem så att de är gratis att utnyttja hur mycket som helst. Exempel på detta är avskogning och överfiske. Den naturresursen vi analyserar är atmosfärens förmåga att ta hand om koldioxid. För att den inte ska överutnyttjas måste det finnas ett pris, säger John.

“Den mest naturliga vägen är att sätta gränser genom utsläppssystem”

Under sin talarpunkt på Power Electrification Summit ska John prata om några nya förslag från EU-kommissionen som ämnar lösa CO2-problematiken.

–  Förslagen innebär att EU som helhet kommer att bli klimatneutral till 2050. Och det är inte bara ambitiösa mål utan också tillräckliga regler som ser till att målen blir verklighet. Det första förslaget handlar om att fasa ut utgivningen av nya utsläppsrätter dubbelt så snabbt som tidigare. Det andra förslaget fokuserar på att införa ett nytt utsläppshandelssystem för transporter och uppvärmning, som innebär att man bestämmer hur mycket utsläpp som får göras där under all framtid. Och slutligen handlar det tredje förslaget om att skärpa kraven på genomsnittliga utsläpp för nya bilar, berättar John.  Med dessa förslag på plats behöver inte längre Sverige fokusera på utsläppen inom våra gränser – det blir en game changer.

På strategikonferensen Power Electrification Summit träffas beslutsfattare, inspiratörer, entreprenörer och innovatörer för att möjliggöra samverkan i energiomställningen – något som John anser är avgörande.

– Jag hoppas att vi som ses på konferensen och diskuterar de här viktiga sakerna lyckas höja blicken och ta in vad som händer i resten av Europa, men även resten av världen. Många i näringslivet har redan det perspektivet eftersom de jobbar på en global marknad. Därför kan näringslivet hjälpa politiken och visa att vi verkar i ett klimatpolitiskt sammanhang som är mycket större än Sverige.

Däremot anser John att det inte är politiken som ska bestämma vilka tekniska lösningar som är eller ska bli relevanta, och avslutar:

– Det vi kan lära oss av historien är att när marknadskrafterna får spelrum att påverka samhällsutvecklingen blir det verkstad och inte bara ord. Därför är det viktigt att marknadskrafterna styr den tekniska utvecklingen i den riktning vi som samhälle vill, i detta fall mot klimatomställningen. Bra klimatpolitik gör att det som är bra för klimatet också är bra för företagens vinster.

Du kan lyssna på John Hassler, och andra utbildare och inspiratörer, på Power Electrification Summit den 3 maj 2022.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik.

I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.