Hur tar man ledningen i klimatomställningen?

I klimatfrågan har vi i Sverige stuckit ut hakan – vi kraftsamlar för att bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Men hur? Den 3 maj 2022 kliver Annika Ramsköld upp på scen på Power Electrification Summit och pratar bland annat om First Movers Coalition och svarar på frågan; hur tar man ledningen i klimatomställningen?

Annika Ramsköld är hållbarhetschef på Vattenfall, som är en av grundarna av First Movers Coalition. First Movers Coalition är också huvudämnet på Annikas talarpunkt på konferensen.

– Utvecklingen av ny teknik pågår för fullt, och går nu snabbare än någonsin. Men dessvärre räcker det inte att teknikerna bara finns, utan de måste även skala upp och bli kommersiella. Och för att de ska kunna ske behöver vi skapa ett efterfrågetryck – det är vad First Mover Coalition handlar om, säger Annika.

Annika menar att vi möjliggör klimatomställningen genom partnerskap och skapandet av en global efterfrågan:

– Vi kan åta oss att ställa krav på att de tjänster och produkter som vi köper in ska vara tillverkade med 0% koldioxidutsläpp eller helt utan fossila bränslen. Eftersom First Movers Coalition har deltagande företag som är aktiva över hela världen, så skapar vi en global efterfrågan.

“Det är då vi skapar transformativa innovationer”

Den övergripande frågeställningen för Power Electrification Summit är: Löser tekniken energiomställningen eller måste samhället rätta in sig? Och med den frågeställningen följer ytterligare frågor, varav en av dem handlar om vad som behövs för att skapa samhällsutvecklande systeminnovation.

– Det är otroligt viktigt att diskutera allas olika roller och hur vi kan koppla ihop olika system för att optimera resursanvändning. Ibland vill man som kollektiv peka mot politikerna och säga att de måste fixa det här, men vi vet att alla måste agera och bidra. Och det gör vi på bästa sätt genom att ha gemensamma målbilder, menar Annika.

– För att möjliggöra systeminnovation behöver vi också vara transparenta och tydliga med våra utmaningar och vilka ingångsråvaror vi behöver samt vilka avfallsprodukter vi har. När vi öppnar upp och berättar om våra utmaningar, inklusive materielbehov och avfallsprodukter, så synliggörs materialflöden som kan vara en viktig ingångsråvara för någon annan, till exempel kan Vattenfall använda spillvärme från en fastighet eller industri, som idag bara kyls bort men som vi kan använda för att producera fjärrvärme. Det vill säga att en aktör kan skapa ett värde av någon annans utmaningar och avfall. Det är genom att koppla ihop olika system som vi kan skapar transformativa innovationer, förklarar Annika.

När Annika reflekterar över konferensen uttrycker hon ett antal förväntningar och förhoppningar:

– Jag hoppas få se exempel på olika lyckosamma partnerskap och samarbeten. Vi behöver inspirera varandra så att fler vågar ta det viktiga steget och välja de nya och hållbara lösningar. Vi måste våga vara frikostiga och dela med oss till varandra för att på riktigt kunna samarbeta och tillsammans genomföra den här klimatomställningen, och det snabbt! Jag hoppas också att vi lyckas belysa att det inte finns någon silverbullet (en ensam lösning), utan att man skapar förståelse för att det behövs en rad olika lösningar för olika tillämpningar. Det är även viktigt att vi applicerar ett hållbarhetsfilter på de lösningar som väljs – dvs att de ska vara bra för såväl miljön och klimat, som för ekonomin och social hållbarhet, avslutar Annika.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.