Så blir avgörande uppfinningar till – legendaren Kjell Lindskog berättar

Under sitt liv har Kjell Lindskog, 77, gjort hundratals uppfinningar inom en rad olika fält. Nu har han gett sig på energiområdet.
– Med mitt digitaliserade system för avisning och underhåll kan man kan få ut betydligt större effekt av vindkraften, säger han.
På Power Circle Summit ger han en inblick i hur en idé uppstår – och om den mödosamma processen fram till en marknadsanpassad produkt.

Genom åren har Kjell Lindskog, som driver Lindskog Innovation AB, samlat på sig över 300 patent och är därmed en av Sveriges flitigaste innovatörer. På årets Power Circle Summit medverkar han i ett scensamtal under rubriken Connecting Innovation. Vilket han själv är ett levande exempel på. – Jag har alltid gett mig in i nya områden. Det är jättebra att ge sig på sånt man inte kan, brukar jag säga. Det är då man får helt nya idéer.

Kjell Lindskog började uppfinna redan på 1960-talet. Till en början ofta i sportens värld: en racerbil, en tennisracket i kompositmaterial, en vikbar slalomkäpp. På 1990-talet gjorde han epokgörande innovationer på säkerhetsområdet, vilket både satte stopp för värdetransportrån och bankomatsprängningar.

2014 råkade han slinta in på energiområdet. Han fick veta att vindkraftverk hade problem med nedisning, som påverkar rotorbladens aerodynamik och minskar effektiviteten. Lösningen hittade han genom att utgå från samma teknik, ett mjukt elektroniskt skal, som hans revolutionerande värdetransportväska byggt på.
– Skalet skyddar ju mot all form av penetrering, säger Kjell.
– Det var bara att köra in värme, komplettera med ett kompositmaterial på rotorbladen och digitaliserad programvara som möjliggör att mäta på distans.

Kjell Lindskog tog kontakt med Skellefteå Kraft och Energimyndigheten som stöttade projektet. Tekniken utvecklades och nu genomförs ett fullskaletest i vindkraftsparken Jokkmokksliden. Systemet inte bara avisar bladen, det underlättar även reparationer. Enligt Kjell fungerar systemet lika bra på erosionsskador som exempelvis vindkraftverk till havs är hårt utsatta för. Systemet ger tidiga signaler, insatser kan göras i rätt tid, vilket leder till färre stopp och ökad effekt.

Projektet illustrerar den långa vägen från idé till affär. Många hinder ska undanröjas, patent ska beviljas, serier av tester göras, partnersamarbeten etableras. Kjell fick idén för sex år sedan, någon affär har det ännu inte blivit.
– Förhoppningsvis är avisningssystemet på marknaden om ett år, säger han.
Om uppfinningen bidrar till att öka effekten från vindkraften kan potentialen vara mycket stor. Hur stor – i procent?
– Det vågar jag inte gissa. Men vinsten lär i alla fall vara betydande.

Kjell Lindskog medverkar på konferensen Power Circle Summit den 4 maj 2021. Mer information på www.pesummit.se.