Omvälvande lösningar på gång: så ser Vattenfalls nya digitala värld ut

Vattenfall vill utnyttja digitaliseringens potential på en rad nya sätt. Alltifrån att förenkla kunderbjudanden för solkraft och laddstolpar till avancerad AI-teknik för att identifiera laxar och värma bostäder.
– Möjligheterna är närmast oändliga, säger Karl Bergman, forskningschef på Vattenfall.

Karl Bergman medverkar i panelsamtalet ”Connecting Data” på Power Circle Summit, som arrangeras digitalt den 4 maj, vilket enligt honom ligger helt i linje med hur Vattenfall utnyttjar digital teknik.

– För oss innebär det att vi kan tillhandahålla bättre information och ge nya erbjudanden till våra kunder, konstaterar han. Men framförallt kan vi bli mer effektiva och bättre på det vi gör: genom ökad tillgänglighet, minskad miljöpåverkan och lägre kostnader.

Vilket får direkt betydelse för kunden och klimatet.
– Våra kunder kan till exempel redan idag, bara genom att gå in på vår hemsida och slå in sin adress, få stöd att beräkna hur mycket solcellsproduktion man kan få på en viss fastighet, berättar han. Tjänsten baseras på en Google Earth-bild av fastigheten, där kunden själv ritar in hur stor yta av taket hen tänkt sig använda.
– Kunden får samtidigt en automatiserad offert på vad det skulle kosta. Hela operationen tar inte mer än fem minuter.

Ett annat erbjudande som alltfler nappar på gäller ”roaming”, ett sätt att skapa laddinfrastruktur för elbilar. Via sitt bolag InCharge erbjuder Vattenfall idag över 20 000 laddpunkter i norra Europa, men äger bara en minoritet av dem.

– Roaming innebär att kunden själv äger sin laddpunkt, medan vi förvaltar och driftar. Det har blivit väldigt populärt. Ett exempel på det är staden Amsterdam, där vi driftar ett nät med flera tusen laddpunkter.

På Power Circle Summit tar Karl Bergman upp framtidens utmaningar kring datakvalitet och datasäkerhet. Han lyfter ett antal case där Vattenfall just nu bedriver ett intensivt forsknings- och utvecklingsarbete för att utnyttja digitala potentialer. Ett projekt, som genomförs i ett flerbostadsområde i Gustavsberg i Stockholm, går ut på att effektivisera uppvärmningen i bostäder via maskininlärning där algoritmerna ”lär sig” hur husen fungerar.

– Genom att samla in data och styra kan vi hålla inomhustemperaturen mycket mer stabil, säger Karl Bergman. Vi kan till exempel spara energi genom att ta in data från väderprognoser. För kunderna innebär det högre komfort och lägre kostnader, samtidigt som vi minskar klimatutsläppen.

I ett helt annat case, som syftar till att minska vattenkraftens miljöpåverkan, tar man hjälp av AI och bildigenkänning för att karaktärisera fiskar.
– Vi har lärt kamerorna att skilja på odlad och vild lax och att identifiera laxar som har problem med svampangrepp. Syftet är att hålla reda på att fisken mår bra och att upprätthålla den biologiska mångfalden.

Ett tredje, åter helt annolunda, case går ut på att använda drönare och IoT för underhållsändamål.
– Det gäller bland annat ställen som är svåra att komma åt. Vi har till exempel flugit drönare inne i en värmepanna i ett fjärrvärmeverk i Uppsala för att kontrollera korrosion och rostangrepp. Vi får då en 4K-video av mycket hög kvalitet, utan att någon människa behöver utsättas för arbetsmiljörisker.

Karl Bergman har stora förväntningar på årets digitala Power Circle Summit.
– Det blir förstås en utmaning. Det är lätt att få energi av en stor publik, det blir inte lika lätt när man inte ser sina åhörare. Men vi har blivit allt bättre på den här tekniken, och jag ser väldigt mycket fram emot årets konferens.

Arrangörer av Power Circle Summit är Svenska Mässan, Power Circle, Energimyndigheten och EIT InnoEnergy. Mer information om hur man anmäler sig samt hela programmet finns på finns på  pesummit.se.