Märtha Rehnberg inledningstalar under rubriken Connecting Everything på Power Circle Summit

Under rubriken Connecting Everything är Märtha Rehnberg, partner DareDisrupt, inledningstalare på Power Circle Summit som arrangeras 4 maj. Märtha brinner för klimatet, hon är utbildad nationalekonom, entreprenör och arbetar med politiska policyfrågor. Märthas största drivkraft är att skapa bättre, tydligare visioner för framtiden. För henne betyder inte det att sia i en kristallkula, eller att förutsäga framtiden. Det handlar om att skapa förståelse för hur våra drömmar och visioner om framtiden faktiskt har en effekt på hur vi agerar idag. Om våra drömmar är tillräckligt stora och uttryckta på ett tillräckligt smart sätt, kan de attrahera uppmärksamhet, talang, kapital och så småningom – bli självuppfyllande profetior.

Vi passade på att ställa några frågor till Märtha inför hennes medverkan för att ta del av hennes förväntningar och tankar inför konferensen.

Årets tema på Power Circle Summit är ”Connecting Energy”, vad betyder det för dig?
För mig betyder det att energi i stigande grad blir den nya mötesplatsen för atypiska samarbeten och kreativa kryss. Jordbruket samarbetar med transportsektorn och flygindustrin för att realisera Power to X. En ny dialog uppstår mellan kommuner, bostadsrättsföreningar och energisektor för att dela data och förstå framtidens hyperindividualiserade, gröna lösningar. Energisektorn, och de som leder industrin framåt, är just dem som vågar bli mer extroverta och nyfikna efter att hitta dessa nya och kanske till tider oheliga allianser.

Vad hoppas du få ut av dagen?
Energisektorn har blivit en favoritsektor för oss i DareDisrupt att jobba i och med – så jag ser själv fram emot att bli inspirerad med nya idéer och framförallt inspirerad till att nå ut till lekkamrater jag normalt inte pratar med!

Vilka transformativa förändringar i energibranschen tror du att vi underskattar idag?
Jag tror vi underskattar de nya kompetenser som energins disruptors sitter inne med. Biologer som jobbar med bio-baserade solpaneler och batterier, kemister som jobbar fram material som möjliggör strukturella batterier eller de digitala kompetenser som förstår software, ’cognitive energy’, och som förstår att skapa sexiga UXs och engagerande kundupplevelser. Det är nya aktörer som tänker i helt annorlunda värdekedjor och som vi bör bjuda in med öppna armar.

Vilket samtal eller programpunkt ser du mest fram emot?
Jag ser fram emot att höra mer från ”fältet” med konkreta innovativa cases från hela världen. Särskilt spännande verkar ”Re-connecting Energy”, ”Connecting Innovation” & ”Connecting the Globe”.

Vad driver och motiverar din organisations kunder att välja er som leverantör i framtiden?
Ett behov av inspiration till att tänka nytt, att väcka kreativiteten och förmågan att föreställa sig en ljusare framtid. After all, det vi inte kan föreställa oss kan vi heller inte bli. Och sist är att göra framtiden och innovation strategisk – att förankra den med nutiden på ett sätt som är tydligt för hela organisationen, samt för organisationens community. Däri ligger möjligheten för nya partnerskap på tvärs mellan industrier och nya tillväxtmöjligheter som våra kunder menar de inte hade kunnat hitta om inte de samarbetade med oss.

Anmälan till konferensen och mer information om Märtha Rehnbergs medverkan i programmet hittas på www.pesummit.se. Välkomna!