Hallå där! Intervju med Faisa Abdi, QC Renewable Energy

Faisa Abdi, QC Renewable Energy

Faisa Abdi är vd och grundare för QC Renewable Energy. På årets Power Circle Summit medverkar hon som talare under programpunkten Connecting Power, där sambandet mellan demokrati, maktförhållanden och uttrullningstakten av förnybara energislag står i fokus. Dessutom lyfter programpunkten hur svenska företag kan bidra till uppfyllandet av Agenda 2030:s mål 7, Hållbar energi för alla. Inför Faisas medverkan har vi bett henne svara på några frågor om sina förväntningar inför konferensen.

Årets tema på Power Circle Summit är Connecting Energy, vad betyder det för dig?
– För mig betyder det en plattform där det sprids energi, och där särskilt vikten av tillgång till hållbar energi lyfts fram.

Vad hoppas du få ut av dagen?
– Jag hoppas på att få lära mig om hur andra deltagare löser de utmaningar som vi företag ibland stöter på, att få andras perspektiv på hur man kan tänka kring olika lösningar vid finansiering och försäljning av hållbar energi.

Vilka transformativa förändringar i energibranschen tror du att vi underskattar idag?
– Vi underskattar energieffektivisering. Små förändringar av energisystemet kan leda till rätt bra besparingar, dels för plånboken men på lång sikt också för klimatet. En del stora industrier väntar idag på stora skiften, och lägger inte så mycket fokus på de små förändringarna som kan göras direkt.

Vilket samtal eller programpunkt ser du mest fram emot under Power Circle Summit 2021?
– Jag ser framförallt fram emot frågor relaterade till hållbar energi, mångfald och jämställdhet.

Vad driver och motiverar din organisations kunder till att välja er som leverantör i framtiden?
– Vårt koncept är inte bara att sälja solenergiprodukter, vi tar också ett socialt ansvar och erbjuder våra kunder en kort utbildning om solenergi – inklusive kvalitet, ekonomisk hållbarhet, hur man underhåller tekniken, m.m. Fokuset ligger på att bygga en klimatsmart värld där alla – både kvinnor och män, unga och gamla, rika och fattiga – förstår vikten av hållbarhet och vill bidra till en bättre värld. Våra kunders största incitament är att vi förstår deras kultur, vi kan kommunicera på deras modersmål, och vi har stor förståelse för deras kunskapsnivå kring tekniken vi vill sälja till dem.

QC Renewable Energy föddes i mötet mellan studenter med en stark önskan att göra skillnad och förändra världen i en positiv riktning, med hjälp av förnybara energikällor. QC Renewable Energy vill bygga broar mellan människor och länder, t.ex. mellan Afrika och västländer. QC står för Qurac, vilket betyder Acacia tortilis på somaliska, och är ett träd som växer i norra, östra och södra Afrika. Qurac är ett av de vanligaste träden som huggs ned för byggmaterial, ved och kolproduktion.

Anmälan till konferensen och mer information om Faisa Abdis medverkan i programmet hittas på www.pesummit.se. Välkomna!