Så sätter ICA:s nya e-handelslager standarden för automatiserad smart infrastruktur

Att bygga och utveckla fastigheter och energisystem för att göra dem smartare har helt klart sina fördelar, men ännu faller det inom ramarna för nytänkande. I ett gemensamt projekt har Harju Elekter, Siemens och Assemblin elektrifierat ICA:s nya e-handelslager och därmed skapat förutsättningarna för en smart infrastruktur och total kontroll energiförbrukningen.

– Tillsammans med Assemblin och Siemens fick vi uppdraget att elektrifiera hela lagret och det vi förordade var att ta det till den högsta nivån man kan göra i mätning. Det är något man pratat om i branschen i 15 år men det har inte funnits rätt verktyg att implementera det över hela systemet, säger Mikael Schwartz Jonsson, vd på Harju Elekter Sverige.

– Det blir en väldigt flexibel anläggning som man har koll på in i minsta detalj. Det som tidigare varit dolt kommer man att kunna lyfta upp och se. Det är helt klart något alla större fastighetsägare vill komma åt, säger Johan Hellman, filialchef på Assemblin.

Det innovativa arbetet med elektrifieringen av ICA Brunnas nya e-handelslager är en gemensam insats från alla tre aktörer där Assemblin har entreprenaden för bland annat el i uppbyggnaden av lagret. Harju Elekter levererar hårdvara i form av centraler, uttagslådor, ställverk och kompletta stationer. Siemens levererar lågspänningsprodukterna samt mjukvaran SENTRON powermanager som Harju Elekter driftsätter i ställverken.

– Med SENTRON powermanager kan du samla in mätvärden såsom ström, spänning, effekt, energi samt löpande utvärdera elkvaliteten. Det ger fastighetsägarna en realtidsövervakning av fastighetens elsystem och kan därmed tidigt upptäcka problem så att alla former av driftstörningar kan undvikas. Med ett enkelt interface säkerställs dessutom intuitiv användning, för att möjliggöra ett mer effektivt, säkert och tillgängligt energisystem, säger Erik Mårtensson, affärsenhetschef på Siemens AB.

Vid uppbyggnad och utveckling av fastigheter har det länge handlat om att hålla kostnaderna nere. Ett förhållningssätt som är enklast i stunden men, beroende på verksamhet, inte lika flexibelt i längden. Trots att projektet är ett trendbrott när man talar om fastigheter, och att lösningarna är relativt tunga att sälja in, hoppas Harju Elekter på att fler ska följa efter.

– Du betalar initialt för automationsgraden men det kommer sedan ge en payback över tid som du inte hade fått annars. Här kommer ICA att ha exakt koll på effekt i alla delar på hela lagret, i teorin kan de bryta ned det till varje enskild lampa om de skulle vilja. Det är såklart intressant ur ett hållbarhetsperspektiv men även för driftsäkerhet, kostnadsbesparingar och möjligheten att utveckla fastigheten ytterligare i framtiden, säger Mikael Schwartz Jonsson.

– Med all form av digitalisering skapar vi en transparens av energiförbrukning och kan därigenom minska onödigt slöseri med resurser. I grunden handlar det om att vi säkerställer att byggnader och industrier blir mer anpassningsbara, tryggare och mer energieffektiva. Det viktiga är att ta tillvara på resurserna genom att digitalisera, automatisera och effektivisera våra byggnader, säger Erik Mårtensson.

Samarbetet mellan parterna är i sig nytänkande. Istället för att endast agera enligt de klassiska rollerna; beställare och leverantör, har de tillsammans skissat på en konkurrenskraftig och skalbar lösning – ett vinnande koncept för framtidens affärer.

Framtidens lösningar kommer att kräva samarbeten likt detta där företag arbetar tillsammans för att gemensamt hitta smartare lösningar.

Artikel från Ny Teknik »