Från smarta nät till smarta kunder

– Vi har varit alldeles för fokuserade på att betrakta våra lösningar som tekniska och därför har även vår visualisering och kommunikation av vad vi hjälper kunden med varit för teknisk, vilket har gjort det svårt för oss att nå våra kunder.

Det självkritiska omdömet kommer från Göran Ernstson, vd sedan ett år tillbaka på bolaget Power2U. Under årets Power Circle Summit vill han och bolaget råda bot på tidigare missar kring hur de har visualiserat sitt kunderbjudande och bjuder därför in till ett frukostseminarium den 6 maj.

Power2U startade som ett projekt på KTH för att hitta tekniska lösningar på klimatfrågan. Bolaget, som bildades 2018, ägs till 40% av fem energibolag och till 60% av det EU-initierade InnoEnergy. Bolagets historia är väl kanske också den främsta orsaken bakom den tidigare kommunikationens fokus på teknik. Göran Ernstson håller med om detta, samtidigt som det är någonting han vill ändra på:

– Vi är ingenjörer och har därför helt naturligt ett stort teknikintresse. Men nu är det hög tid att formulera våra lösningar på ett enklare sätt. Numera brukar vi säga att ”vi erbjuder enkla lösningar på komplicerade problem” och mer preciserat handlar det om att ”vi hjälper alla att vara med och dela energi genom digitalisering”.

Nyckelordet är dela, i en värld som Göran Ernstson beskriver som horisontell. Alla ska på ett enkelt sätt kunna engagera sig i energifrågan och bli klimatsmarta:

– Vi vill flytta fokus från produktion till konsumtion, från smarta nät till smarta kunder. Vi säljer inte en produkt utan en tjänst med flera verktyg som alla kan dra nytta av.

Det är tydligt att Göran Ernstson har tänkt mycket på hur Power2U:s erbjudande ska kommuniceras och den höga pedagogiska ambitionen märks också när han berättar om hur de har lagt upp frukostmötet den 6 maj:

– Jag och min Tech-chef, Arshad Saleem, som är en riktig visionär, kommer att visa konkret hur ett delningscommunity skulle kunna fungera. Arshad kommer att kliva rätt in i plattformen.

Det är ingen tvekan om att Göran Ernstson brinner för sitt uppdrag som vd på Power2U och han vill att så många som möjligt ska få chansen att lösa klimatfrågan – tillsammans:

– Energibolagen har tidigare haft svårt att nå fram till sina kunder, men utvecklingen med till exempel solceller och elbilar har gjort det enklare att komma nära kunderna. Behovet av att ingå i ett delningscommunity har samtidigt ökat. På Power2U har vi börjat med att närma oss större fastighetsägare, men i framtiden blir också privatpersoner alltmer centrala aktörer. Har du till exempel en elbil bör du också vara med i ett community.

På årets Power Circle Summit kommer Göran Ernstson även att delta i ett seminarium där smarta framtidslösningar för en elektrifiering i framkant kommer att diskuteras. Och det är en laddad vd som ser fram emot årets viktigaste konferens:

– Vår grundidé är att vi vill hjälpa både fastighetsägare och energibolag att få den förnybara energin att räcka till fler genom att flytta energi i tid och rum. Nu vill vi få så många som möjligt att kliva på klimattåget.