Passionerade hjältelösningar ger Sverige försprånget i den fjärde industriella revolutionen

– Jag vill absolut inte skaka om en bransch som redan är rätt omskakad. Istället vill jag att vi ska sätta fokus på de passionerade hjältar med innovativa lösningar i centrum. Vi har fått en unik chans att medverka i en revolution. Tänk vilka möjligheter Sverige har att gå i täten för den fjärde industriella revolutionen!

Dennis Pamlin är Senior advisor på RISE och han sprudlar av entusiasm inför den framtid som han menar redan är här. Han slår fast att omställningen inte längre är någon kontroversiell fråga, men att vi behöver nya tankemönster och verktyg:
– Energibranschen sitter till stor del fast i gamla lösningar. Nu behöver de tänka nytt och hitta nya lösningar, bortom räknandet av kW-timmar och sänkta CO2-utsläpp.

Han jämför med bilbranschen som satte fart på det verkliga nytänkandet först när Tesla, BYD och Uber kom in som nya aktörer utifrån:
– Många av dagens energiexperter sitter nu i samma bubbla som bilbranschens analytiker satt i tidigare, blint stirrande på den tekniska utvecklingen inom de etablerade aktörerna. Energibranschen skulle mycket mer behöva se de nya aktörerna som nu tar sig in och rör om som partners och inte som hot. Smart netto-producerande hus, decentraliserade energisystem, kraftig resurseffektivisering och en cirkulär ekonomi innebär stora möjligheter.

På årets Power Circle Summit kommer Dennis Pamlin att hålla en presentation under rubriken Net-Zero Compatible Innovations”: Industrins och städernas roll. Han menar att både industrin och städerna har en lika viktig roll i omställningen för att nå det uppsatta klimatmålet, men att industrin står inför den största utmaningen:
– Industrin har en längre väg att vandra än städerna. Diversifieringen kommer att bli central i framtiden och materialutvecklingen till exempel går redan mycket snabbt framåt. Fossilbilar är på väg bort, men delande och självkörande gör att vi inte ska tro att det nu handlar om att elektrifiera nuvarande bilpark, ja, frågan är hur relevanta dagens biltillverkare blir i transportsystemet över huvud taget.

Utvecklingen i städerna kommer enligt Dennis Pamlin att driva utvecklingen på många sätt:
– Här kommer smarta lösningar att uppstå utifrån de behov som finns och företag som klamrar sig fast vid de produkter de tidigare tillverkat riskerar att följa i spåret efter Kodak och Facit. Det är också i städerna som stora delar av den nödvändiga cirkulära ekonomin kommer att utvecklas. Jag menar att nya affärsmodeller blir viktigare i framtiden än själva teknikutvecklingen.

Slutligen vill också Dennis Pamlin att energibranschen skiftar fokus från ett nationellt perspektiv till ett globalt:
– Den nationella lösningen är egentligen ointressant. Det handlar om att skapa lösningar för en hållbar framtida värld med 10 miljarder människor. Inom Mission Innovation vill vi samla ”60 Gigaton” av innovationer. Energimyndigheten har redan identifierat innovationer som har potentialen att minska de globala utsläppen med mer än 1 Gigaton CO2e. Det vore fantastiskt om alla som deltar vid Power Circle Summit stödjer dessa innovationer och de som har egna innovationer får gärna lägga till dessa så vi kan åka till COP26 i slutet av året med mer än 2 Gigaton av potentiella lösningar. Vi i Sverige skulle kunna ta täten och bli världsledande exportör av globalt hållbara energilösningar. Fast då måste vi handla snabbt och agera på många arenor samtidigt. Vinsterna skulle dock bli enorma. Och vem skulle inte vilja vara med och leda en revolution för global hållbarhet?

Den 6 maj kl. 10.00 håller Dennis Pamlin sin föreläsning på Münchenbryggeriet i Stockholm.