Konsten att nät-verka

Erling gustafssonErling Gustafsson är affärsutvecklare och säljare på AddSecure Smart Grids, ett bolag inom den stora AddSecure-koncernen. Med omställningen ser han ett ökat behov av att ha kontroll över vad som händer i våra elnät och därför bjuder han och AddSecure Smart Grids för andra gången in branschen till ett frukostseminarium under årets Power Circle Summit. Det blir ett ypperligt tillfälle att nät-verka – i dubbel bemärkelse.

AddSecure är sedan decennier tillbaka en ledande europeisk leverantör av lösningar kring säker och kritisk kommunikation. AddSecure Smart Grids, hemmahörande i Karlskrona, har i sin tur levererat mätutrustning till nätstationer för el sedan 2016. Erling Gustafsson preciserar:
– Vad vi erbjuder är kort och gott faktaunderlag för vad som händer i näten.

Erling Gustafsson är i grunden ekonom och har sin bakgrund inom finans-, fastighets- och verkstadsbranschen, innan han 2010 kom in i energibranschen. Han ger en kort beskrivning av hur den del av branschen som han känner ser ut:
– Nätbolagen är konservativa och har egentligen ingen riktig koll på vad som händer i deras nät. Så länge stamnätet sköter balansen mellan produktion och konsumtion är väl detta inget större problem i sig, men nu, i samband med att omställningen skapar en småskalig produktion närmare kunden, behöver nätbolagen få bättre kontroll över vad som sker. Nya energislag och användningsområden innebär helt enkelt att behovet av att mäta kontinuerligt ökar. Och det är där vi på AddSecure Smart Grids kommer in i bilden.

Som frukostvärd under årets Power Circle Summit kommer Erling Gustafsson att ta vid där han slutade för två år sedan:
– Vi har varit med i Power Circle Summit sedan 2017 och för två år sedan presenterade jag ett projekt där vi har sålt och installerat utrustning till det kommunala energibolaget Affärsverken här i Karlskrona. Då var det en demoanläggning, men nu har vi installerat vår utrustning på 33 nätstationer. Jag kommer att berätta om de erfarenheter vi har gjort och den nytta som vi nu kan se med projektet.

Utan att avslöja alltför mycket på förhand kan han peka ut en rad nyttor med projektet i Karlskrona:
– Med vårt system kan energibolaget kontinuerligt få uppgifter kring vad som händer i nätet, med peakar och förluster, vilket i sin tur ger underlag för investeringar. Dessutom kan man reducera tiden för eventuella avbrott och även reducera antalet drabbade.

Erling Gustafsson har slutligen höga förväntningar inför årets Power Circle Summit:
– Vi har varit jättenöjda tidigare år. Det här är helt rätt forum för oss. Det handlar ju inte i första hand om sälj, utan om att visa upp sig och skapa tillit och förtroende hos befintliga och presumtiva kunder.

För AddSecure Smart Grids handlar med andra ord Power Circle Summit om att nät-verka i dubbel bemärkelse.