"Omställningen lockar företag till Sverige"

Pernilla Winnhed

– Elektrifieringen av samhället visar att vi ligger i framkant. Det kan locka hit företag, öka tillväxten och skapa nya jobb.
Det säger Pernilla Winnhed, VD för Energiföretagen Sverige. På Power Circle Summit utvecklar hon sin syn på möjligheter och utmaningar.

Eftermiddagen inleds med en spaning från Pernilla: Hur kan man bygga framtidens energisystem digitala och delvis decentraliserade på ett sätt som frigör resurser för samhällets omställning? Hur gör vi för att öka leveransen och kapaciteten?

Energiföretagen Sverige presenterade nyligen sin egen färdplan fram till ett fossilfritt samhälle 2045.
– Där pekar vi på att elanvändningen kommer att öka väldigt kraftigt. Med den analys vi har som grund ökar elanvändningen med 35%, från dagens 140 TWh till 190 TWh, förklarar Pernilla Winnhed.
Hon ser en stor potential i energiomställningen.
– Elektrifieringen i sig är ju en fantastisk möjlighet, den gör att vi kan få ner CO2-utsläppen och dessutom renare luft i våra städer.
Dessutom påverkas bilden av Sverige, menar hon. Att vi ligger långt fram i affärs- och teknikutveckling skapar tillväxt i sig:
– Vi har ju redan ett väldigt attraktivt och nästan fossilfritt elsystem. När vi elektrifierar mer och minskar hela samhällets klimatavtryck attraheras nya industrier till Sverige, det ser vi tecken på redan idag.
Men det finns också utmaningar, konstaterar hon. Inte minst på det pedagogiska planet. Det är svårt att förklara hur vi behöver betydligt mer el när Sverige har ett kraftigt elöverskott och 2019 exporterade 26 TWh.

En annan utmaning som hon vill diskutera är konsekvenserna av framtidens elsystem som bygger alltmer på volatil produktion, alltså el från vind och sol.
– Eftersom de producerar utifrån hur vädret är krävs alltmer flexibla lösningar. Vi har inte utbyggd teknik, styrning och lagringsmöjligheter för det riktigt än.
– Men utmaningen ligger inte bara i elproduktionen, utan också i att elnäten klarar att leverera elen dit den behövs när användningsmönstren förändras.
Hon tänker på transportsektorn och på utbyggda elvägar. Men också på vad som händer när de stora industrierna ställer om till fossilfritt.
– Den diskussionen är underskattad, tycker jag.
Ändå är hon i grunden optimist.
– Jag tror att vi får ihop det. Men det krävs att vi samverkar över gränserna. Vi behöver kroka arm för att få en gemensam syn på vad som behövs.
– Lyckas vi inte få till den här dialogen mellan alla aktörer kommer omställningen att sakna drivkraft och gå alldeles för långsamt.

Många knutar behöver lösas framhåller hon: alltifrån tillståndsprocesser som behöver snabbas upp till intensifierad forskning och teknikutveckling.
– Vi har idag för dålig dialog mellan de som planerar samhällsutvecklingen, på lokal och nationell nivå, och företagen som ska leverera infrastrukturen.
– Därför välkomnar jag Power Circle Summit. Den här typen av samlingar som får samhällets aktörer att träffas är jättebra. Vi behöver prata mer med varandra.