Nya affärsmöjligheter kring batterilager

jakubJakub Gubanski, affärsutvecklare inom energirådgivning på DNV GL, ser allt större kommersiella möjligheter kring batterilager för framtidens kraftmarknad. Därför bjuder han och DNV GL in branschen till frukostseminarium under årets Power Circle Summit.

Jakub Gubanski har snart 20 års erfarenheter från energibranschen. Som affärsutvecklare på DNV GL ligger fokus på rådgivningsverksamhet. Bolaget, som har sitt huvudkontor i Oslo, men som också har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö, kan erbjuda spetskompetens inom ett flertal områden, varav energilagring är ett. Jakub Gubanski förklarar den roll som bolaget vill spela inom energibranschen:

– Vår affärsidé är att stötta kunder genom den pågående energiomställningen. Nu ser vi hur behovet av batterilager ökar, drivet av ett antal användningsområden. Utvecklingen går snabbt och den kommersiella bärkraften blir i takt med detta allt starkare.

Det är denna utveckling som Jakub Gubanski, tillsammans med kollegan Ambra Sannino, ska presentera under frukostseminariet på Power Circle Summit. Temat för seminariet är ”Batterierna är energimarknadens stora möjligheter och förnyare”. Jakub Gubanski preciserar:

– Vi har studerat den europeiska marknaden en tid nu, där bland annat Storbritannien och Benelux-länderna har lett utvecklingen med många kommersiella batteriprojekt. Men motsvarande drivkrafter börjar finnas också hos oss i Norden. Förnybara och oplanerbara energislag som sol och vind kräver fler flexibla resurser. Batterilager är en sådan resurs. Det handlar ytterst om att kunna tillgodose el både snabbt och när den behövs i en värld där elektrifieringstakten ökar hela tiden.

Jakub Gubanski berättar om en utvecklingstakt som accelererat på senare tid, där det ökade behovet av flexibla resurser i energisystemet sammanfaller med en snabb teknikutveckling och fallande kostnader för batterilösningar. Inte minst bilbranschen har varit en pådrivande kraft:

– Genom bilbranschens satsning på elbilar har kostnaderna för batterilager sjunkit och förväntas fortsätta sjunka också i framtiden. Även industrins och transportsektorns ambitioner om att bli fossilfria genom en ökad elanvändning utgör på sikt en drivkraft för utvecklingen av batterilager. Den ökade elektrifieringen skapar fler utmaningar i elnäten och därmed fler användningsområden för batterilager, vilket i sin tur är en god grund för fler intäktsströmmar för dessa.

Jakub Gubanski ser fram emot frukostseminariet den 6 maj på Power Circle Summit:

– Förhoppningsvis mynnar vår föreläsning ut i ett samtal med både befintliga och nya kunder. Det är ju därför vi är på plats, för att sprida vår kunskap och för att knyta kontakter. Då kan det också bli nya affärer i framtiden. Det tjänar alla på.