Hetaste trenden: använd el i rätt tid!

Framtidens utmaning handlar inte bara om hur mycket el vi använder, utan om när vi använder den.
– Vi behöver bli mer flexibla. Och hitta smarta lösningar för att klara de växande behoven, säger Johanna Lakso, VD på elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle.

Rapport efter rapport visar hur enormt kraftigt elbehovet i Sverige kommer att öka de närmaste 20–30 åren.
De olika prognoserna från Energimyndigheten, Energiföretagen, IVA och Svenskt Näringsliv anger ökade behov till någonstans mellan 20 och 70 TWh. Den sistnämnda motsvarar 50% ökning av elanvändningen i Sverige.
– Det ökande effektbehovet, och hur vi ska lösa det, är vad alla i branschen pratar om just nu, konstaterar Johanna Lakso.
Hon ser två dominerande trender, som driver på utvecklingen:
– Dels elektrifierar vi nya sektorer för att klara klimatomställningen, vilket leder till ett effektbehov som är större än nätkapaciteten i vissa regioner. Samtidigt introduceras mer vind- och solenergi som har ett nytt produktionsmönster.

Energibranschen försöker hitta nya vägar för att klara de växande behoven. En central fråga blir därför n-ä-r vi använder energi, snarare än hur mycket som går åt. Johanna menar att tidsaspekten blir allt viktigare:
– Här läggs mycket fokus idag. Hur kan vi, med nya marknader, innovationer och ny teknik, styra vår användning på ett smartare sätt?
Det kan handla om att optimera elvärme och använda energilager för att få ett effektivt, dynamiskt och flexibelt system som kan möta allas förväntningar.
– Idag pratar vi framförallt om att klara topparna, alltså de perioder belastningen på elnätet är som störst, säger Johanna.
Men med alltmer el från vind och sol kommer vi också att ha tillfällen med väldigt hög elproduktion, framhåller hon.
– Här tror jag att vi behöver tänka om så att vi inte spiller resurser i onödan. Vi borde uppmuntra till att dra nytta av den billiga överskottselen genom att värma upp våra hus och ladda våra bilar just under denna tid.
– Men idag straffas höga effektuttag i vårt elsystem. Med bättre regler skulle nya lösningar göra vårt elsystem mer resurseffektivt.
Den här typen av nytänkande och innovativa lösningar står i centrum på Power Circle Summit, konferensen som går parallellt med Elfack.

En rad idéer om hur innovation och hållbarhet kan gå hand i hand presenterades och diskuterades vid mötet i Göteborg i våras – och de följs upp på kommande Power Circle Summit, som hålls 5–6 maj 2020 på Münchenbryggeriet i Stockholm.
Svenska Mässan är åter arrangör, tillsammans med Power Circle, Energimyndigheten och InnoEnergy. Årets tema är ”Smart elektrifiering för framtidens näringsliv och växande städer”.
Många av energibranschens nyckelaktörer medverkar, tillsammans med forskare, experter och innovatörer.
Förutom seminarier och paneldiskussioner återkommer det populära Innovationsracet, där fem nominerade startups pitchar sig själva, och den helt nya punkten Case marathon med sex praktikfall på lösningar i framkant.
– Jag ser fram emot alla möten med oerhört intressanta aktörer, att få dela tankar och idéer, och hitta nya vägar framåt, säger Johanna Lakso.
– För att möta den gigantiska omställning hela energibranschen står inför behöver vi samverka och hitta helt nya partnerskap. Då behövs verkligen mötesplatser som Elfack och Power Circle Summit.