Tips från coachen

Moderator för årets Power Circle Summit var hållbarhetscoachen Jessica Cederberg Wodmar. Vi kontaktade henne några veckor efter avslutad konferens för att fråga om hennes intryck från årets Power Circle Summit.

Först är vi lite nyfikna på programpunkten ”Spaning: Hållbarhet som drivkraft och hur energibranschen möter den med innovation”. Fick publiken några spännande spaningar?

– Ja, de medverkande under den där programpunkten kompletterade varandra fint med sina spaningar. Karin Nyberg från Cartina AB visade först med eftertryck på behovet av omställning. Magnus Hall från Vattenfall kunde sedan visa på vinsten med att göra denna omställning. Och Malin Thorsén från Bright Planet kunde slutligen på ett övertygande sätt visa att det behövs en mycket större omställning i framtiden. Det visionära tänkandet var överhuvudtaget högst närvarande under denna programpunkt.

Vad tar du annars med dig från konferensen? Något särskilt budskap som fastnade?

– Det som satte djupast intryck på mig var att jag såg en bransch som genomgår stora förändringar, men som samtidigt har insett att detta också skapar stora möjligheter med en enorm potential för nya erbjudanden. Jag har arbetat i 29 år med hållbarhet, både på kommunal och statlig nivå samt inom det privata och det är väldigt positivt att fler och fler inom branschen inser det nödvändiga i att ha ett tydligare kundperspektiv – det ska helt enkelt vara enkelt att vara kund. De som har förstått detta kommer också att vara morgondagens vinnare inom branschen.

Kan Power Circle Summit göra skillnad och i så fall på vilket sätt?

– Den här typen av breda branschmöten kan absolut göra skillnad. Först och främst ger konferensen en väldig skjuts i omvärldsbevakningen för branschens alla aktörer. Men det handlar inte bara om trendspaning, utan här ges även utrymme för att skapa personliga relationer mellan aktörerna och på så sätt kan nya samarbeten startas upp. Man har helt enkelt hittat ett smart upplägg för Power Circle Summit.

Du är ju en erfaren hållbarhetscoach – har du avslutningsvis något särskilt viktigt tips från coachen?

– Ja, gå hem och lyssna på de unga. Para sedan ihop de unga med dem som har en lång erfarenhet från branschen. Resultatet blir då: större nytta fortare och därmed en större lönsamhet.