Tre snabba till Anders Ygeman

Invigningstalare för årets Power Circle Summit var Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister. Efter hans sceninsats lyckades vi fånga honom för att ställa tre korta frågor.

Du nämnde många utmaningar under ditt inledningstal, men vilken utmaning ser du som den tuffaste?

– Som jag sa under mitt tal ser jag elnäten som en viktig utmaning. Men den omställning som jag betraktar som den kanske tuffaste, men samtidigt mest stimulerande, är skapandet av en ny personbilflotta. Jag är övertygad om att vi kommer att lyckas elektrifiera hela vår flotta inom en inte alltför lång framtid, egentligen oavsett politiska beslut. Har vi kunnat bli det första landet i världen som kan producera stål utan koldioxidutsläpp ska vi väl kunna klara av även personbilarna.

På konferensen talas det mycket om både korta och långa perspektiv. Om omställningen för personbilflottan är på lång sikt, vad ser du då som den viktigaste åtgärden för dig som minister på kort sikt? Vad har hänt när konferensdeltagarna möts på nästa års Power Circle Summit i Stockholm?

– Då tror jag att vi har utvecklat energiöverenskommelsen ytterligare. Det är visserligen lite skakigt för närvarande, men jag är övertygad om att de flesta politiker ser vinsten med sådana breda överenskommelser över blockgränserna. Tack vare överenskommelsen 2016 ökade investeringstakten inom energibranschen kraftigt och vi ser också hur innovationskraften stärks för varje dag. Men vi behöver bli ännu bättre och snabbare och då behövs det att vi också utvecklar vår överenskommelse.

Vilken vikt har den här typen av strategikonferenser för den gemensamma omställningen?

– De är oerhört viktiga. Det behövs en samlad kraft och vilja för att klara omställningen. Vi är ett litet land och då krävs det att politiken, myndigheter, näringslivet, men också de enskilda medborgarna, arbetar tillsammans. För framtiden kommer snabbare än man tror.