Malin vill inspirera oss att tänka om!

Det krävs nya tankesätt för att möta våra nya levnadssätt.

– Teknik- och energiutvecklingen går framåt. Vi kan inte räkna med att vi om tio år nyttjar samma tjänster på samma sätt som idag, säger Malin Leth på PUSH Sverige, plattformen där unga samarbetar för hållbarhet.

PUSH är ett nationellt nätverk som samlar unga för att tillsammans engagera sig i hållbarhetsfrågor.

– Vi arrangerar bland annat hållbarhetshäng, föreläsningar och håller i workshops där vi lyfter fram vikten av ungas röst och hur vi ser på exempelvis energi-, klimat- och miljöfrågor, säger Malin Leth, som är ordförande för södra regionen i PUSH Sverige.

Hon medverkar på årets Power Circle Summit, där hon utvecklar sina tankar kring förändringsbenägenhet, energiomställning och teknikutveckling.

– Det gäller att som organisation vara alert och våga vara nyfiken på trender och förändrade beteendemönster, menar Malin Leth.

– Annars är risken att man hamnar för långt bak i kedjan av händelser och får svårt att hinna ikapp. Förändringstakten, framförallt för de tekniska lösningarna som kan initiera en disruption, är hög just nu.

Hon rekommenderar bolagen inom energisektorn att vidga sina perspektiv och vara öppna för okonventionella, innovativa lösningar.

– Just nu decentraliseras väldigt många funktioner. Vi ser alltfler olika sätt att distribuera energi på individnivå, säger Malin Leth.

– Exempel på en intressant diskussion som pågår just nu är den kring chargers, alltså privatpersoner som laddar transportmedel i hemmet.

Det ser Malin Leth som en indikator på att en förändring är på väg.

– Vad händer om vi inte behöver energibolagens laddstationer för att ladda en större del av våra transportmedel? Vilken roll har energibolagen i framtiden och vilka strategier behöver de arbeta mot för att fylla en ändrad funktion?

– Energibolagen behöver förstå hur vi lever, hur vi använder saker, vilka vanor vi har, hur vi transporterar oss, etc.

För att lära sig mer om sina kunder och deras behov behöver man analysera systemet som helhet och se hur användarna beter sig, betonar Malin Leth.

I seminariet på Power Circle Summit samtalar hon om teknikutveckling och energiomställning med Robert Andrén, generaldirektör Energimyndigheten, och Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet på Chalmers.

Något hon ser fram emot.

– Ja, det ska bli jättekul! Framförallt kommer jag att pusha för den flexibilitet vi behöver anta och vilken typ av förändring vi behöver bli medvetna om. Både småskaligt och storskaligt.

Malin Leth
Ordförande, PUSH Syd