Bort med big brother, in med big mother

Hur ska vi utveckla digitala tjänster som konsumenterna verkligen gillar?

En nyckelfråga, inte minst för energiomställningen. Experternas svar går ut på mer uppmuntran och mindre övervakning. Mer big mother, mindre big brother.

– Varje bolag måste bilda sig en egen uppfattning om hur man skapar en bra plattform, säger Pernilla Jonsson på Ericsson Research.

På Power Circle Summit berättar Pernilla Jonsson, Head of Consumer & Industry Lab på Ericsson Research, om hur företag kan skapa nya digitala tjänster som konsumenterna verkligen uppskattar och använder.

– Vi behöver fler tjänster med användarcentrerad design som uppmuntrar oss att ta rätt beslut i våra liv, på ett positivt sätt. Mindre av data som kvantifierar oss och får oss att känna oss övervakade.

Hon hänvisar till Chris Dancy – författare och auktoritet på området kallad ”världens mest uppkopplade man” – som menar att vi istället för en övervakande big brother behöver en kärleksfull big mother.

Uttryckt på ett annat sätt: systemen ska subtilt och i rätt ögonblick nugda oss mot rätt beslut. Bli någon som bryr sig om oss och ger goda råd, som en omtänksam mor.

Ericsson Consumer & Industry Lab forskar man kring vilka värden ny teknologi kan skapa för människor och företag och vilka effekter de har på samhället.

När vi nu står inför den stora omställning klimatet kräver och samtidigt blir alltmer digitala skapas helt nya möjligheter. Utvärderingar från Ericsson Research visar att digitaliseringen inte bara ger ekonomiska effekter utan även hållbarhetseffekter.

– Det skapar en otrolig möjlighet. Samtidigt som vi digitaliserar och blir mer effektiva kan vi också bli mer hållbara, säger Pernilla.

Men, påpekar hon: då gäller det också att system och gränssnitt gör det enklare för människor att interagera och göra smarta val.

Ericsson har under lång tid följt några av de mest avancerade internetanvändarna för att se hur tekniken tas emot. Varje år presenteras en rapport med de nya trenderna.

Förra året handlade mycket om AI, artificiell intelligens.

– Vi går från wearables till awearables: saker som börjar bli medvetna om oss och känner våra vanor – kanske till och med bättre än vad vi själva är medvetna om.

Enligt Pernilla Jonsson måste tre krav uppfyllas om konsumenterna själva ska känna sig bekväma med att dela med sig av sina data:

• Användaren måste ge sin tillåtelse att dela data

• Systemet måste vara transparent i hur man tänker använda datan

• Konsumenten måste få ett upplevt värde för att hen lämnar ifrån sig data

Pernilla understryker vikten av att ge konsumenter möjlighet till ett aktivt val som verkligen känns som ett val. Så är det inte alltid idag.

– Du måste acceptera datainsamling på många sajter för att kunna använda dem. Det gör att systemet upplevs som tvingande och inte ett fritt val i egentlig mening.

Inställningen till att sälja data vidare till tredje part upplevs också tydligt negativt.

Pernilla Jonsson rekommenderar varje bolag att bilda sig en egen uppfattning om hur man skapar en bra plattform i de nya systemen, för att utveckling ska kunna ske.

– Och vi är bara i början. Fortfarande befinner vi oss i babystadiet vad gäller AI. Vi håller på att lära oss att ta de första stegen.

 

Pernilla Jonsson
Head of Consumer & Industry Lab på Ericsson Research