Så ökar ABB innovationskraften

 

Malin Carlström

ABB tar ett stort kliv in på den nya, innovationsdrivna energimarknaden.

– Att kunna utveckla idéer tillsammans med uppstartsföretag skapar en fantastisk dynamik, säger Malin Carlström, Investment Director på ABB:s tillväxthub SynerLeap.

På årets Power Circle Summit, som arrangeras 7 maj på Svenska Mässan i Göteborg, berättar hon om satsningen på ABB SynerLeap (en akronym för synergier och leap/stora kliv), som hon betecknar som en tillväxthub.

– Tanken är att sänka trösklarna för uppstartsföretag att få tillgång till ABBs infrastruktur, förklarar Malin Carlström.

– Vi kan bland annat erbjuda laboratorier i världsklass, forskare, affärsutvecklare och, inte minst viktigt, kunder över hela världen: Kina, USA, Europa – vi arbetar över alla nationsgränser.

Till hubben, som drog igång för två och ett halvt år sedan, kan olika start up- eller scale up-företag ansluta sig. Till dags dato har man genomfört 35 samarbeten och det startas nu i snitt ett nytt per vecka.

Ett företag är medlem i hubben i högst två år. När tiden gått ut innebär det inte att samarbetet med ABB bryts.

– Nej, tvärtom! Då kan det istället utvecklas i nya former. Vi ser långsiktigt på den här satsningen, understryker Malin.

Målet är konkreta samarbeten, teknik- och produktutveckling i högt tempo.

– Medlemsföretagen får en jaktlicens, kan man säga. Vi hjälper till med kontakter, resurser och teknik- och marknadskompetens, men det är bolagen själva som jagar rätt på projektdefinitionerna och genomförandet.

– Samarbeten som dessa leder till att vi som organisation blir mer agila och snabbrörliga – och utmanas att speeda upp våra interna processer.

 

Så vem tjänar mest på samarbetet?

– Jag skulle säga att det är en typisk win-win-situation, enligt det klassiska konceptet där ett plus ett blir tre.

– Vi kortar ledtiderna och minskar riskerna för medlemsföretagen. I gengäld får vi access till konkreta samarbeten och kan ligga i framkant. ABB kan introducera kunder för medlemsföretagen, men de kan också introducera kunder för oss.

I den stora omställning samhället upplever just nu, där hela energimarknaden omdefinieras, är det förstås viktigare än någonsin att hålla örat mot marken och vara förändringsbenägen.

– Utmaningarna är närapå oändliga, konstaterar Malin Carlström.

– ABB är djupt engagerat i satsningar inom förnyelsebar energi, elektrifiering, smarta städer, vattenrening, m m. Vi har ett nystartat AI-program för industriell tillämpning i Tyskland och Polen och många andra initiativ igång.

En stor del av utvecklingen sker förstås internt, koncernen har 6 000 anställda forskare med doktorsexamen. Ändå kan man inte göra allt själva.

– Vi kan kanske, det handlar mer om hur vi prioriterar och allokerar resurser.

Samarbeten via SynerLeap ger, enligt Malin Carlström, ett stort mervärde just genom att de kompetenta egna medarbetarna engageras på ett nytt sätt i förändringsarbetet, vilket också ökar innovationskraften i koncernen.

– En viktig del i alla projekt är ”facetime”. Alltså att medlemsföretagets och våra egna medarbetare träffas fortlöpande.

– Sådana fysiska möten ska man verkligen ha respekt för. Vi ser att de skapar dynamik som inte kan uppnås på samma sätt när man mejlar eller pratar på videolänk. Och den dynamiken kan förstås båda parter dra nytta av…

 

Malin Carlström
Investment Director, ABB SynerLeap