Ny kompetens kan säkra framtidens smarta elnät

 

Med ökad elanvändning och mer förnybar energiproduktion från många mindre elproducenter ökar belastningen på elnäten kraftigt. Det sker samtidigt som kraven höjs på nolltolerans vad gäller elavbrott.

– Vi behöver smarta elnät och digitala analyser för att öka leveranssäkerheten och utnyttja elnätet mer effektivt, säger Mats Didriksson, VD på dLaboratory Sweden AB som medverkar på ett frukostseminarium under Power Circle Summit.

Redan i dag är leveranssäkerhet och digitalisering två stora utmaningar i elnätet. En beräkning av Energimarknadsinspektionen visade att 2017 kostade elavbrotten för kunderna i Sverige knappt 
0,9 miljarder kronor. De stora investeringarna för att förstärka elnätet är bra men är inte tillräckligt. Här är digitaliseringen avgörande för att effektivisera användningen av elnätet och öka leveranssäkerheten.

– Insamling och analys av data om elnätets tillstånd är en förutsättning för att bättra kunna utnyttja elnätens kapacitet och förhindra elavbrott mer kostnadseffektivt, menar Mats Didriksson.

– Vi har varit väldigt fokuserade på att bygga bort flaskhalsar, men för att minska avbrotten behöver elbolagen reagera mycket snabbare på fel och framför allt åtgärda fel som är på väg att uppstå.

Industrin arbetar sedan länge med så kallat prediktivt underhåll, det vill säga ett underhåll som inte bara fokuserar på fel, utan baseras på status. Med hjälp av sensorer känner systemet av när något håller på att hända och tala om det redan innan problemet uppstår.

– Elnätsbranschen ligger efter, men dLaboratory har tagit fram en digital verktygslåda för elnät, som inte bara identifierar fel innan avbrott utan också kan användas proaktivt för att undvika fel.

Genom att kontinuerligt samla in och analysera information om elnätet får elnätsbolaget en helt annan bild om hur det egna elnätet mår.
Men Mats Didriksson menar att det inte bara är en teknisk fråga, det handlar minst lika mycket om kompetens och organisation. Och viljan att agera proaktivt.

– Kan vi med digitaliseringens hjälp identifiera var problemen finns i nätet kan underhåll och investeringarna fokuseras dit och på så sätt förebygga kommande problem.

– Men det förutsätter också en organisation och ett arbetssätt som kan arbeta proaktivt. Samtidigt menar han att organisationen står inför en ny utmaning.

– Den tekniska utvecklingsnivån behöver höjas och arbetssättet utvecklas både för att analysera hur och vad vi ska mäta, men framför allt hur vi kan dra nytta av informationen.

– Framtiden sitter i att analysera stora datamängder om status i elnätet inte minst med hjälp av artificiell intelligens som skapar ett lärande system och som ger oss bättre underlag att fatta smarta beslut för investeringar och underhåll.

– Kundvärdet i elnätsverksamheten är driftsäkerheten och att minska elavbrotten, då måste vi fokusera på det, avslutar Mats Didriksson, VD på dLaboratory.

 

Mats Didriksson
VD, dLaboratory Sweden AB