Innovation är inte bara teknikutveckling

– För mig handlar det lika mycket om affärsmodeller, paketering och ledarskap, säger managementkonsulten Stefan Jakélius, som ger konkreta råd och exempel på årets Power Circle Summit.

I sin presentation utvecklar Stefan Jakélius – som själv startat, drivit och sålt flera företag inom energisektorn och idag är VD för Adect AB – sina tankar kring behov av innovation och förändring i kraftbranschen.

– Branschen är inte direkt känd för att vara extremt innovativ och förändringsbenägen, säger han.

– Men det har en naturlig förklaring: det är väldigt kapitalintensiva investeringar och man kan inte byta fot från en dag till en annan. Men när det sker paradigmskiften i samhället i stort behöver man successivt förändra sig.

Utveckling av ny teknik är en viktig del, men långtifrån det enda som ingår i en innovativ förändringsprocess, enligt Stefan Jakélius:

– I företagsvärlden innefattar det också affärsmodellen, ledarskapet, hur du organiserar verksamheten, hur du paketerar produkter och erbjudanden, hur du jobbar med kunder – det är väldigt många dimensioner.

Han påminner om ett klassiskt exempel:

– När svenska elmarknaden avreglerades 1996 dök det upp elmarknadsbolag som såg nya möjligheter: de hade ingen egen kraftproduktion, men köpte upp via avtal eller på elbörsen, och koncentrerade sig bara på att sälja.

– De utnyttjade tillfället, paradigmskiftet, medan många etablerade bolag inte var på tårna och tappade kunder och marknadsandelar.

Det som var sant då är fortfarande sant, enligt Stefan Jakélius:

– När det sker omvälvande förändringar i omvärlden finns det i stora företag ingen på lägre nivå eller mellannivå som törs ta i de frågorna. Det måste upp till koncernledning eller styrelse.

– Sedan ska det diskuteras och tröskas ett par år. Och medan man försöker lära sig förstå vad som händer har det redan dykt upp tjugo nya konkurrenter.

På Power Circle Summit tänker han ta upp motsvarande exempel på sådant som är på väg att hända idag. Och hur man kan hjälpa företag.

Det finns ingen quick fix, understryker han. Men ger ett generellt råd:

– Är du en trögrörlig företagskoloss bör du umgås med sådana som inte är det. Det vill säga unga, innovativa företag med idéer inom tjänsteområdet som är mer snabbrörliga och snabbfotade, säger han.

– Man kan till exempel sponsra en inkubator och parkera delar av sin utvecklingsavdelning där, bara för att se vad som händer.

Enligt Stefan Jakélius behöver nästan alla företag hjälp på olika sätt.

– Det bästa jag vet är att jobba med dem som dessutom förstått att de behöver hjälp, eftersom de är mest taggade på att förändras och nå framgång.

 

Stefan Jakélius, VD
Adect AB