Energisystem för tio miljarder människor

– Den främsta möjligheten jag ser framför mig är att vi nu tillsammans har chansen att skapa ett koldioxidneutralt energisystem för tio miljarder människor, konstaterar Björn Sandén, professor i Innovation och hållbarhet vid Chalmers tekniska högskola.

Björn Sandén, som under årets Power Circle Summit kommer att delta i samtalet kring framtidens utmaningar på energiområdet, fortsätter sitt resonemang:

– Den snabba utvecklingen innebär naturligtvis också en enormt stor potential för företag på energimarknaden och det kan minst sagt finnas en poäng med att befinna sig i framkant av denna utveckling.

Sandén tror att Sverige kan ta en ledande roll för den stora omställningen på energiområdet. Samtidigt ser han ett antal risker eller hinder på vägen:

– Risken finns att vi blir fega och att takten på utvecklingen därför blir för långsam. Eller att vi gör diverse felval och hamnar i återvändsgränder. Det skapas lätt flaskhalsar om vi inte tänker på hela systemet. Sverige har de senaste 20–30 åren fört en nervös och feg teknikpolitik, men nu är det hög tid att vi blir ett föregångsland som kan bidra till utvecklingen globalt.

Vis från tidigare forskning understryker professor Sandén ett helhetstänk. Till vardags arbetar han huvudsakligen med två frågor: miljöbedömning av ny teknik samt innovationssystem. Samtidigt erkänner han att det är en utmaning att sia om framtiden. Vissa saker kan pekas ut med stor säkerhet, medan osäkerheten är större på andra områden:

– Det är givet att det kommer att ske en stark tillväxt inom områden som energilagring, sol och vind samt styr- och reglersystem. Men utvecklingen kring elsystem kan i sin tur gå i flera olika riktningar och osäkerheten kring hur t.ex. ”smarta nät” ska utformas är i dagsläget stor.

På frågan ”Evolution eller revolution?”, som är en huvudfråga under årets Power Circle Summit, är emellertid professor Sandén tvärsäker:

– Allt är evolution om du bara tittar närmare. Utvecklingen pågår hela tiden, men den är inte alltid synlig för alla. Därför kan det lätt upplevas som en revolution när många saker samtidigt kommer i synfältet för allmänheten.

Angående förväntningarna på Power Circle Summit och den egna rollen som forskare på denna mötesplats, blir Sandéns summering följande:

– Jag är inte där för att driva någon specifik fråga. Jag företräder ingen och kan därför förhoppningsvis säga sådant som ingen annan säger. Det kan i sin tur bli en del i den mobilisering som jag förväntar mig att den här typen av sammankomster kan initiera.

 

Björn Sandén
Professor i innovation och hållbarhet, Chalmers tekniska högskola