En elmarknad i förändring – möjligheter och utmaningar med lokala energimarknader

Utvecklingen av elkraftsystemet med lokal produktion, lagring och elbilar ställer nya krav på marknadens funktion och utformning. Lokala energimarknader och flexibilitetsmarknader förutses spela en viktig roll i detta framtida system. Vilka möjligheter för utvecklingen av lokala energimarknader med sig? Vilka gynnas av utvecklingen? Och vilka utmaningar innebär den? Detta frukostseminarium ska diskutera dessa frågor utifrån erfarenheter från några av Sveriges och Europas främsta demonstrationer och piloter inom lokala energimarknader.

Medverkande:

  • Ulf Hagman, Chef forskning & utveckling, Göteborg Energi
  • Christoffer Greisen, Project Manager EnergyLab Nordhavn, DTU
  • Marielle Lahti, Projektledare, Forum för Smarta Elnät

Arrangeras av RISE.


Magnus Brolin, R&D Portfolio Manager Energy Markets and Systems på RISE.