Digitaliseringen av elnätet, mer än smarta mätare – hur kommer det kunderna tillgodo?

Omställningen till ett hållbart och leveranssäkert elnät är en av de största utmaningarna idag, inte minst då kunderna tar en ny roll som procumenter i det nya energilandskapet. Regleringsmodellen driver till reinvesteringar i ny infrastruktur, samtidigt som digitaliseringen skapar möjlighet att revolutionera hela elnätsverksamheten. Hur ser nätbolagen på digitaliseringens möjligheter och vad gör de konkret? På seminariet kommer vi att även att diskutera samspelet mellan teknik-, organisations- och kompetensutveckling, samt hur detta samspelar med ökade krav från kunder och regleringsmodellen.

Medverkande

  • Karin Tångring, Elnätschef på Falkenberg Energi
  • Peter Ohlsson, Elmarknadschef på Kraftringen
  • Mats Didriksson, VD på dLaboratory
  • Moderator är Tomas Wall, Desiderate AB

 

Arrangeras av dLaboratory,

mats didriksson
Mats Didriksson, VD på dLaboratory.