Näringslivet visar vägen i energiomställningen

Temat för Power Electrification Summit 2022 är; löser tekniken energiomställningen eller måste samhället rätta in sig? Under konferensen kan du lyssna till kunniga och erfarna inspiratörer och ledare som är verksamma i energisektorn. En av dem är Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen Sverige. – Jag ser fram emot att uppmuntra den breda dialog vi behöver för att lyckas med den här omställningen.

Åsa Pettersson har en omfattande erfarenhet av energibranschen och dessutom insyn i just omställningsarbete från ett flertal olika vinklar. Hennes tidigare roller som chef för public affairs och hållbarhet på Scania, och hållbarhetschef på Vattenfall ger henne en minst sagt imponerande grund att stå på. Något som Power Electrification Summit får möjligheten att ta del av den 3 maj 2022.

– Jag har alltid jobbat i gränslandet mellan politiken och omvärlden. Det innebär att jag sysslat mycket med att översätta olika behov i omställningar. Den fas vi befinner oss i är väldigt spännande men kommer att kräva mycket utav oss alla. På Power Electrification Summit ser jag fram emot att komma en bit på vägen i den dialogen, säger Åsa.

“Tekniken och näringslivet ligger steget framför politiken och samhället”

När Åsa reflekterar över konferensens tema lyfter hon att det nu finns ett stort behov av att samhället ska komma ikapp och se över de processer som står i vägen för utvecklingen.

– Tekniken finns framme nu. Och tekniken och näringslivet ligger steget framför politiken och samhället. Vi har aldrig behövt ta beslut i den hastighet som vi behöver just nu. Men vi har inte heller behövt utveckla vårt energisystem i en sådan här hastighet förut. Vi ser till exempel utmaningar i de tillståndsprocesser vi har just nu. Om vi inte bygger ut den fossilfria energiproduktionen kan vi inte heller möta elektrifieringens behov.

Ett gemensamt mål möjliggör samhällskontraktet

Åsa fortsätter med att konstatera att det utgångsläge vi har nu kräver att vi skapar nya processer och är innovativa även inom politiken. Alltså, att vi ska bibehålla våra demokratiska processer men innovera byråkratin.

– För att skapa rätt förutsättningar för innovation och stärka samhällskontraktet behöver vi fokusera på målet och etablera visionen om Sverige som land. Om vi får alla att enas kring en gemensam väg mot målet, att vi ska vara fossilfria till 2045 och att elektrifiering är en viktig del av lösningen, blir arbetet lättare. Om vägen dit befästs kan alla tydligare se hur de kan bidra och möjliggöra omställningen, säger Åsa.

På Power Electrification Summit samlas innovatörer, beslutsfattare, entreprenörer och strateger för att hitta sätt att samverka. Något Åsa menar är helt och hållet nödvändigt för att skapa samhällsutvecklande systeminnovation.

– Ingen aktör kan pussla ihop detta själv. Vi måste göra det ihop, vilket vi i Sverige traditionellt är bra på. Men det gäller att förstå vilka som ska samverka kring vad, avslutar Åsa Pettersson.


Power Electrification Summit är en årlig strategikonferens för tankeledande aktörer kring framtidens cirkulära energisamhälle. Här möts beslutsfattare, innovatörer, entreprenörer och strateger för att få, dela och samla kunskap och insikter. Konferensen fokuserar på konkreta exempel, inspiration, samverkan, disruptiva krafter och smart och hållbar teknik. I en utmanande och växlande samtid ger Power Electrification Summit sin publik och deltagarna ett bättre förspänt konkurrensläge att agera på morgondagens marknad redan idag. Arrangör är Svenska Mässan med tongivande samarbetspartners.

Boka din biljett här »